Rüyada DÜŞMEK Görmek

dusmek-ruyada-gormek-ne-demek-hayrolaruya.com
Rüyada düşmek ne anlama gelir? Rüya tabiri nedir?

Rüyada DÜŞMEK Görmek


   Rüyada düştüğünü görmek aslında ferahlık ve esenlik bulmak anlamına gelir. Rüyada bir yerden düştüğünü gören kişi sıkıntı, üzüntü ve borçlarından kurtulacak ve rahatlığa kavuşacak demektir. Fakat rüyada düşüp bir yerlerini kırmak ya da incitmek iyi değildir bu maddi sıkıntılara ve yokluğa işaret eder. Rüyada bir yerden düşerek bir yerinin incindiğini gören kişi üzücü ya da can sıkıcı bir olay yaşayacaktır. Rüyada yüksek bir yerden kimselerin olmadığı ve sizi kimselerin duyup, göremeyeceği bir yere düşmek zorluklardan kurtulmak anlamına gelir. Cennet gibi temiz, ferah ve aydınlık bir yere düşmek de aynı anlama gelir, kişinin huzur bulmasına delalet eder. Rüyada düştüğünü görmek aynı zamanda pinti bir kimseye işaret eder.

İbn-i Sirin: 

   Yüzüstü yere düşmek; sıkıntı ve ıstıraba
   Savaş sırasında düşmek; bu ıstırabın daha da artacağına..
   Dağ, çatı, duvar vb. gibi yüksek bir yerden düşmek; muradınıza tam olarak eremeyeceğinize işarettir.

Kirmani:

   Bir yerden aşağı düşmek; umduğuz şeyi elde edemeyeceğinize
   Bir dağdan aşağı düşmek; durumunuzun kötüleşeceğine
   Düştükten sonra şiddetli bir şekilde yaralanmak ve bedeninizden kan aktığını görmek; vücudunuzdaki yara miktarınca zarara
   Ayak kayması sonucu düşmek; sıkıntıya
   Düştükten sonra acı hissetmek; kolaylık ve rahatlığa işarettir.

Çağdaş Ulema:

   Yüksekten düşmek; saygınlığınızın azalacağına
   Bir çukura düşmek; adınızın kötüye çıkacağına
   Bir şeyin üzerinden düşmek; bir konu hakkında bilgi edineceğinize
   Ayağınızın kaydığını ancak düşmediğinizi görmek; bir olay yaşayacağınıza ve güvende olacağınıza
   Ayağınızın kaydığını ve düştüğünüzü görmek; bir tehlikeyle karşılaşacağınıza…
   Başkalarının kayarak düştüklerini görmek; düşmanlarınızın kim olduklarını öğreneceğinize işarettir.

Seyyid Süleyman:

   Rüyasında üstüne birinin düştüğünü görenin düşmanı, kendisine karşı zafer kazanır.      Dağ ve duvar gibi yüksek bir yerden düşenin maksadı yarım kalır.
   Bir darbe tesiriyle düşen, bela ve musibete uğrar. Ayağı kayıp düştüğünü görmek felakete işarettir.
   Kirmani demiştir ki: Yüzü üstüne düştüğünü görmek; (eğer secdeye niyet etmemişse) hayır değildir. Rüya sahibinin davası varsa, harbte veya tartışma içinde ise muzaffer olamaz.
   Damdan, duvardan, ağaçtan, dağdan ve benzeri bir yerden düştüğünü gören; muradına eremez.
   Dinde sağlam olmayan bir adamın, rüyasında düştüğünü görmesi; günaha, fitneye, kötü işlere düşkünlüğüne işa-rettir.
   Hayırlı bir fiil işlemek maksadıyla, sür'atli hareketinden dolayı, bir mescidde, bir bahçede ve benzer bir yerde düştüğünü gören; günah ve isyanı terkeder. Gelip geçici arzularından ve bid'atten vazgeçer.
   Ebu Said'ül Vaaz'a göre rüyada düşmek; iyi değildir.

İhya Rüya Tabiri

   Yüksek bir yerden harabeye, ıssız bir ortama düşmek iyi bir halden kötü bir hale geçmeye,
   Yeşillik, sulak ve güzel bir yere düşmek sıkıntılı bir halden iyi bir hale geçmeye, Düşmek, zengin için onun cimriliğine,
   Dam, balkon yahut çatı gibi yerlerden düşmek, bir yeri incinir yahut kırılırsa kendine, dostuna yahut malına gelecek zarara; yönetim tarafından hoşlanmadığı bir durumla karşı karşıya bırakılmaya delalet eder.

Diyanet Tabiri

   Kişinin rüyasında birisinin kendi üzerine düştüğünü görmesi; düşmanının kendisine galip geleceğine,
   Kişinin dağ ve duvar gibi yüksek bir yerden düştüğünü görmesi; o kimsenin arzu ve isteklerinin yerine geleceğine,
   Kişinin rüyasında bir darbe ile yere düştüğünü görmesi o kimsenin bir belâ ve musibete maruz kalacağına,
   Kişinin rüyasında ayağının kayarak düştüğünü görmesi; o kişinin bir felakete uğrayacağına işaretle tabir olunur.

Rüyada Balkondan Düşmek

   Rüyada balkondan ya da yüksek bir yerden düşmek ve bir yerine zarar vermek kişinin uğrayacağı maddi ya da manevi zarara işarettir. Aynı zamanda da iş yerinde ya da resmi bir kurumda zor durumda kalacağı, üzüleceği ve moralinin bozulacağı bir engellemeyle karşılaşacak demektir.


Rüyada Yüzüstü Düşmek

   Rüyada yüz üstü düşmek, namaz kılmaya işaret eder fakat kişi dini bir vecibeyi yerine getirmeyecekse bu rüya iyi şekilde yorumlanmaz.


Rüyada Duvardan Düşmek

   Rüyada duvardan düşmek çok hayırlıdır, rüya sahibinin hedeflediklerini ve yapmak istediklerini başarılı şekilde yerine getireceğine delalet eder.


Rüyada Yürürken Düşmek

   Rüyada kişinin yürürken yolda düşmesi işlerin artıp, kazancın çoğalacağına ve rüya sahibinin bolluğa ve zenginliğe kavuşacağına delalet eder.


Rüyada Çatıdan Düşmek
   Rüyada çatıdan düşüp bir yerine zarar geldiğini gören kişi için bu rüya pek hayırlı değildir. Rüya sahibinin malını kaybedeceğine, zarara gireceğine ya da yakınlarından birine maddi ya da manevi bir zarar geleceğine delalet eder.

Rüyada Yüksekten Denize Düşmek
   Uzun ve yorucu geçecek bir işin ardından rahatlamak ve dinlenmek için bir tatile çıkılacağına, bu tatil sırasında yeni konularda çeşitli fikirler oluşturulacağına, başarılı ve sağlam bir kariyere sahip olunacağına, zor bir durumdan çok kolay bir şekilde çıkılacağına ve rakiplere karşı büyük bir zafer kazanılacağına alamet eder.

Rüyada Suya Düşmek
   Kişinin, hayalini kurduğu bir çalışma için çok yüksek mevkideki bir kişiden yükü miktarda bir destek alınacağına, büyük bir proje için kurulacak bir ortaklık kurulacağına, mal ve mülk sahibi olunacağına, bazı konularda takıntı derecesinde özenli gösterileceğine ve hayırlı bir kısmet ile evlilik yolunda önemli bir adım atılacağına yorumlanır.Aynı zamanda, sıkıntı verecek bir durumun yakın bir zaman içinde çözüm bulacağına delalettir.

Rüyada Kayıp Düşmek
   İş hayatında yeni bir sayfa açılacağına, uzun vadede kazancı iki katına çıkaracak bazı hamleler yapılacağına,dostlar arasında yaşanan tartışmaların tatlıya bağlanacağına, kıskançlık ve düşmanlık yapan bir kişi yüzünden iş hayatında zor bir duruma düşüleceğine ancak daha sonra sıkıntıların ortadan kalkacağına işarettir.

Rüyada Göle Düşmek
   Aile hayatında epey bir zamandan beri tartışılan bir konuda en iyi çözümün bulunacağına, bir miras kavgasının araya giren aile büyükleri sayesinde mahkeme kapısına gidilmeden çözüme kavuşacağına, aile bireylerini birbirine düşürmeye çalışan bir kişinin haneden uzaklaştırılacağına ve zengin olunacağına yorulur. Ayrıca, kardeşlerden birinin yakın bir zaman içinde evlat sahibi olacağına delalettir.

Rüyada Uçurumdan Düşmek
   Hem kişi için hem ailesi için sıkıntıların ve sorunların habercisi olan bir rüyadır. Sağlık sorunları ile uğraşmaya, parasal konularda çıkmaza düşmeye, tartışma yaşamaya, elde bulunan gayrimenkulün bir kısmını satışa çıkarmaya, çıkarılan bir dedikodu yüzünden insanlardan uzak kalmaya ve karamsarlığa kapılmaya rivayet eder.

Rüyada Attan Düşmek
   Hayırlı ve güzel bir şekilde başlayan bir işte işyerindeki rakiplerin ya da düşmanların yapacağı ayak oyunları ya da çıkaracakları dedikodular yüzünden büyük bir sorun yaşanacağına, bu yüzden kazanılabilecek büyük bir başarının önünün kapanacağına ve elde edilecek maddi kaynağın kaybedileceğine tabir edilir.

Rüyada Çukura Düşmek
   Yıllar boyunca çalışıp uğraşarak yani hakedilmiş bir şekilde gelinen mevkiden yaşanacak bazı kötü olaylar yüzünden uzaklaştırılmaya, bu sebepten ötürü uzun bir süre ruhsal sorunlarla boğuşmaya ve yeni bir işle ilgilenme konusunda korkak davranmaya işarettir. Aynı zamanda, aile bireyleri arasındaki bir problemin kolay bir şekilde çözülebileceği halde bazı kişiler yüzünden çıkmaza sokulacağına yorumlanır.

Rüyada Ayağı Kayıp Düşmek
   Yakın akrabalardan birinin yapacağı bir hata yüzünden çok sıkıntılı bir dönem yaşanacağı, işlerin kötü bir hal alacağı, girilecek bir işten çekilmek zorunda kalınacağı, uzağa giden bir kişi için özlem duyulacağı, atılan adımların zarar getireceği, işyerinin kapanacağı ve sinir sistemi ile ilgili olarak bir sorun yaşanacağı anlamına gelir.

Rüyada Kuyuya Düşmek
   Büyük bir istekle girilen bir işte ortaya çıkan sorunların içinden çıkılmaz bir hal alacağına, anne baba arasında büyük bir tartışma yaşanacağına,sosyal hayat içinde tanışılan bir kişinin oyununa gelineceğine ve mal ve mülk konusunda ihtilaflı bir durum yaşanacağına alamet eder.

Rüyada Gökyüzünden Düşmek
   Babanın evlat için edeceği bir dua, yapacağı bir yardım ya da vereceği bir destek sayesinde işlerinin çok kazançlı bir hal alacağına, başarıların ardının arkasının kesilmeyeceğine, zararlı alışkanlıklardan uzaklaşılacağına, yeni bir haneye kavuşulacağına ve gösterilecek sabır sayesinde daha birçok şeyin başarılacağına rivayet edilir.

Rüyada Denize Düşmek
   Kalbinin kapılarının açılacağına, içinde barındırdığı bütün sıkıntılarının sona ereceğine, tartışma yaşadığı kişilerle arasını düzelteceğine, sıkıntı getiren bir durumu düzelteceğine, işleriyle ilgili çok başarılı kararlar vereceğine, cebine giren paranın miktarının günden güne artacağına ve mutlu olacağına delalettir. Aynı zamanda, hayırlı kapıların açılacağına, huzurlu bir aile hayatına sahip olunacağına ve zorlukların sevilen bir kişinin vereceği destek ile biteceğine yorumlanır.

Rüyada Binadan Düşmek
   Büyük emekler verilerek ortaya konan bir işte istemeden yapılacak bir hata yüzünden zarar verecek bir durum yaşanacağına, bu zararın adından işyerinin faaliyetinin sonlanacağına, üzücü bazı dedikodular çıkacağına ve bu dedikodular sebebiyle insanlar arasındaki popülerliğin ve saygınlığın biteceğine alamettir. Ayrıca, sağlık sorunlarının yakın zaman içinde başgöstereceğine yorulur.

Rüyada Asansörle Düşmek

   Kötü bir rüyadır. İşsizlikle ilgili büyük bir sıkıntı yaşanacağına, yapılacak bir hata yüzünden iş hayatında büyük bir prestij kaybı yaşanacağına,sorunların üstüste geleceğine,eş, dost ya da akrabalardan birinin ihaneti ile kötü bir duruma düşüleceğine ve uzun zamandan beri yaşanan bir sorunun bir türlü çözülemeyeceğine rivayet edilir. Aynı zamanda, kardeşler arasında çok tatsız bir durumun yaşanacağına ve eşlerin neredeyse ayrılık noktasına geleceğine alamet eder.

Rüyada Hapishaneye Düşmek
   Üzerinde uzun uzadıya düşünülmeden bir işe girileceğine, bu yüzden maddi ve manevi olarak büyük bir sorun yaşanacağına, elde bulunan bazı taşınmazların elden çıkartılacağına, aile bireyleri ile büyük tartışmalar yaşanacağına, yapılan bir evlilikten pişman olunacağına ve hayat içinde istenmeyen başka durumlarla da karşılaşılacağına işaret eder. Aynı zamanda, hayırsız bir akrabanın yapacağı bir hata yüzünden aile bireylerinin arasının açılacağına yorulur.

Rüyada Uçurumdan Denize Düşmek
   Büyük sorun yaratacak bir durum yaşanacağına, bu sorundan kurtulmak için çeşitli yollara başvurulacağına, ancak atılan adımların kısa vadede herhangi bir yarar sağlamayacağına, ama sabır gösterilerek devam edilmesi sayesinde uzun vadede işlerin yoluna gireceğine ve ferahlığa çıkılacağına alamettir. Aynı zamanda, yaşanan tatsız durumların kısa süre içinde ortadan kalkacağına, stresin ve üzüntülerin biteceğine ve verilen hatalı bir karar yüzünden yaşanan tatsızlığın sona ereceğine işaret eder.

Rüyada Bulanık Suya Düşmek
   İşlerin içinden çıkılmaz bir hal alacağı, sorunların bir anda patlak vereceği, kazancın büyük oranda azalacağı, kötü bir kişiyle muhatap olunacağı, mide ile ilgili olarak bir sağlık sorunu yaşanacağı, eşler arasında büyük bir tartışma yaşanmasına sebep olacak bir durumun ortaya çıkacağı ve sıkıntıların artacağına yorumlanır.

Rüyada Uçurumdan Düşmek Ve Kurtulmak
   Eğitim hayatında yaşanan tatsız bir olaydan ötürü üzüntü duyulacağına, gidilen yolda kötü bir sürprizle karşılaşılacağına, verilen sözlerin yerine getirilemeyeceğine ve eşlerin yaşayacakları bir olaydan ötürü ayrılma noktasına geleceklerine rivayet edilir. Aynı zamanda, zararlı bir alışkanlıkla ilgili bir sorun yaşanacağına, bu yüzden eşlerin huzurunun kaçacağına fakat daha sonra aile büyüklerinin araya girmesi ile dertlerin biteceğine tabir edilir.


Etiketler; görmek, görülmesi, gördüm, görmenin, islami, dini, rüya, rüyam, rüyamın, tabiri, tabirleri, yorumu, yorumları, ne, demek, demektir, anlama, anlamı, nedir, gelir, geliyor, gelmektedir, seyyid, Süleyman, nablusi, diyanet, ihya, molla, camii, magribi, kirmani, tiflisi, danyal


1 yorum:

  1. Rüyanızı paylaşabilir veya yorumlanmasını istediğiniz rüyalarınızı bize yazabilirsiniz. Bunun için Lütfen alttaki Yorum Ekle veya iletişim bölümümüzü kullanın. Eğer kayıtlı bir hesabınız yoksa veya adınızın gizli kalmasını istiyorsanız Yorumlama Biçimi kısmından Anonim seçeneğini işaretleyiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

    HayrolaRuya.com | İslami Rüya Tabirleri

    YanıtlaSil

RSS

HayrolaRuya © 2015-2021 - Powered By Blogger

İletişim | Gizlilik Politikası | Telif Bildirimi