Rüyada EV Görmek

ev-ruyada-gormek-ne-demek-hayrolaruya.com
Rüyada ev görmek ne anlama gelir, Rüya tabiri nedir?

Rüyada EV Görmek

   Rüyada görülen ev kendi benliğinizi ve yaşantınızı temsil eder. Genellikle rüyada görülen ev huzurun ve güvenliğin bir simgesidir. Evi nasıl gördüğünüze bağlı olarak kendiniz hakkında yorumlar yapabilmek mümkündür.
   Rüyada evini tertemiz, yeni boyanmış, güzel bir şekilde görmek, rüyayı gören kişinin tüm dertlerinden kurtulacağına, bolluk ve berekete kavuşacağına yorumlanır.
   Ayrıca, rüyada ev gören kişi bir erkekse, gördüğü ev bu erkeğin eşini temsil eder. Rüyasında kendisini bilmediği bir evde gören kişi erkekse, bu erkeğin yakın zamanda evleneceğine işaret eder. Evleneceği kadının özellikleri de gördüğü evin özellikleriyle benzer olacaktır. Örneğin, gördüğü ev kıymetli ve güzel bir evse, güzel bir hanımla evleneceğine yorumlanır.

İmam Cafer Sadık (a.s):
Ev görmenin sekiz tabiri vardır:

   1-Evlilik
   2-Zenginlik
   3-Güvenlik
   4-Genişlik
   5-Mal
   6-Yöneticilik
   7-İzzet
   8-Emanet.

Hz. Danyal (a.s):

Yabancı bir eve girdiğinizi, içindekileri tanımadığınızı ve orada ölüler olduğunu görmek; gördüğünüz yerin ahiret yurdu olduğuna ve ecelinizin yaklaştığına
Aynı rüyada eve girdikten hemen sonra çıktığını görmek; ölüm döşeğine düşecek kadar hastalanacağınıza ve tekrar iyileşeceğinize
Balçıktan yapılmış tanıdık bir eve girdiğini görmek; helal rızk elde edeceğinize
Evin temelinin kerpiç ve pişirilmiş alçıdan olduğunu görmek; haram mal elde edeceğinize
Aynı evden dışarı çıktığını görmek; haramdan yana tövbe edeceğinize
Geniş ve büyük bir evde olduğunu görmek; rızkınızın bollaşacağına
Dar ve küçük bir evde olduğunu görmek; bunun aksine işarettir.

Allame Meclisi:

Karanlık bir evden dışarı çıktığını görmek; ağır bir hastalıktan kurtulacağınıza veya bir haram işleyeceğinize

İbn-i Sirin:

Büyük ve geniş bir evde bulunduğunu, içinde köşkler ve eyvanlar olduğunu görmek; ahiret yurdunuzda makam ve şeref bulacağınıza, ancak rüyayı gördüğünüz yerde musibet olacağına
Evinin kapısının kırıldığını veya yandığını görmek; ev sahibinizin musibet göreceğine
Evinin kapısını kırdığınızı görmek, ev kapısını kırmak; biri aracılığıyla elinize mal geçeceğine
Evin büyüdüğünü veya genişlediğini görmek, büyük ev; gördüğünüz genişlik kadar rızkınızın artacağına
Evinin daraldığını veya küçüldüğünü görmek, küçük ev; bunun aksine
Evinin kapısını söktüklerini, kapının söküldüğünü görmek; iyilik yolunu kendi yüzünüze kapayacağınıza, ibadet ve namazınızı azaltacağınıza
Eski bir evde kazı yaptığını görmek, kazı yapmak; hayır kapılarının yüzünüze açılacağına ve mutlu olacağınıza
Yeni ve temiz bir eve yerleştiğini görmek; zenginseniz malınızın daha da artacağına, fakirseniz zengin olacağınıza
Yeni bir eve girdiğini görmek; evleneceğinize ve zengin olacağınıza
Evini veya evin avlusunu yerinden kaldırdığını görmek; kendi geçimini kendisi temin edebilen cömert bir kadınla evleneceğinize, eğer evliyseniz, eşinizin hamile kalacağına
Kime ait olduğunu bilmediği bir evde üzgün vaziyette durmak; ölüme
Bir şeylerden kaçıp eve sığındığını, kapıyı kilitlemediğini, derken evinizin başka bir evle birleştiğini görmek; üzüntü ve sıkıntıdan kurutulacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize işarettir.

Kirmani:

Yeni bir eve girdiğinizi görmek; bir kız çocuğunuz veya kız kardeşiniz olacağına
Huzurevi veya düşkünler evi görmek; ebeveyninizin sağlık durumlarının yerinde olacağına
Üzerinize ev çöktüğünü görmek; elinize çok fazla mal geçeceğine
Evinizi, olduğundan daha büyük görmek; malınızın azalacağına
Evinizin kapısının demirden olduğunu görmek; zenginleşeceğinize
Evinizin kapısının gümüşten olduğunu görmek; zengin biriyseniz malınızın bollaşacağına ve birtakım amellerden dolayı tövbe etmeniz gerektiğine ["Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması (tehlikesi) bulunmasaydı, Rahman’ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık."[99]]
Evinizin etrafında hiçbir evin bulunmadığını görmek; durumunuzun kötüye gideceğine işarettir.

Cabir Mağribi:
Oldukça geniş, yeni ve temiz bir eve girdiğinizi ve bu evin kendinize ait olduğunu görmek; rızkınızın bollaşacağına, güzel bir kadınla evleneceğinize, saygınlık elde edeceğinize ve zenginleşeceğinize işarettir.

Çağdaş Ulema:

Ev yapmak; toplumsal ilişkilere
Ev sahibi olmak; endişesiz günler geçireceğinize
Evinizi terk ettiğinizi görmek; karşınıza, geleceğinizi belirleyecek yeni yollar çıkacağına işarettir.
Fakir evi görmek; çok çalışma neticesinde servet sahibi olacağınıza..
Kendinizi böyle bir evin sahibi olarak görmek; iyi bir düşüncenizin mükemmel bir başarıyı beraberinde getireceğine işarettir.

Seyyid Süleyman:

Danyal (A.S.) buyurmuştur ki:

Rüyasında bilmediği bir eve girmek ve orada ölüler görmek; ahiret alemini temsil eder. O evde oturanın eceli yaklaşmıştır. Böyle bir evden çıkan, şiddetli bir hastalığa tutulur fakat, iyileşir. Sahibini tanıdığı kagir bir eve giren, helal rızk ister.
Ahşap veya kerpiçten yapılmış tanıdığı bir eve giren ise, harama meyleder. Bu evden çıktığını gören, haramdan uzaklaşır ve tevbe eder.

İbn-i Sirin demiştir ki:

Rüyasında hane tavanının, damının yahut duvarının yıkıldığını veya yandığını görmek; bir musibete uğramaktır.
Evinin büyüdüğünü görenin, ni'meti bol olur.
Evin küçülmesi ise, bunun aksidir. Rüya sahibi, malını kaybeder.
Eski bir evin yenilendiğini görmek, rızkın artmasına işarettir. Bu rüyayı görene, hayır kapıları açılır. Feraha çıkar ve sevinir.
Yeni yapılmış bir eve giren, zengin ise; servetini arttırır. Fakirse geçimi kolaylaşır. Sıkıntıdan kurtulur.

Kirmani demiştir ki:

Evin ortasındaki avlu; kız evlada ve kız kardeşe, sofası; ana ve babaya delalet eder.
Evin bu kısımlarını güzel, bakımlı ve temiz görmek; temsil ettikleri şahısların hayır ve selametine işarettir.
Pis, harap ve dar görmek ise onların sıkıntı, felaket ve ihtiyacı ile tabir olunur.

Cabir'ül Mağribi (R.A.) şöyle diyor:

Kendine ait bir eve girdiğini gören; birçok evlada malik olur. Nesli çoğalır.
Evini geniş görmek; rızk bolluğuna ve dindarlığa işarettir.

MollaCami Tabiri :

   Rüyada görülen evin bir çok tabiri vardır.
   Ev görmek erkeğin beraberce yaşadığı, hanımına işarettir.
   Bir kimse tanımadığı bir evin üzerine çıktığını görse o evin kıymeti ve seren nisbetince bir kadınla evlenir.
   Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiş ve diğer evlerden ayn bir evde görse, bununla beraber şerre işaret eden söz de söylese, o ev o kimsenin kabri olur.
   Kendisini sağlam bir evde hapsedilmiş ve kapışı üzerine kilitlenmiş görse, halbuki o ev de diğer evlerin ortasında olsa,o kimse hayır ve nimete işarettir.
   Rüyada bir evi yüklenip onunla beraber yürüdügünü gören kimse, bir kadının nafaka ve idaresini üzerine alır.
   Evin kendisini yüklendiğini veya onunla beraber geldigini gören kimsenin nafaka ve idaresi hanımının üzerine olur.
   Evinin, altından olduğunu görenin evinde yangın çıkar.
   Kendini küçük bir evden çıkıyor görse, üzüntü ve gamdan kurtulur.
   Bacasız bir evde oldugunu ve güneşin yahut ayın o haneye dogduğunu görse o yerden bir kadınla evlenir.
   Evinde çamurla sıvanmış geniş bir odanın oldugunu görse, halbuki o evde öyle bir oda yoksa o evde saliha kadınların çokluguna işarettir.
   Eğer o oda kireçle sıvanıp kiremitle yapılmışsa o kadının kötü sözlü münafık birisi olmasına işarettir.
   Demirden yapılmış bir ev görmesi, hanımıyla beraber uzun ömürlü olmasına;
   Karanlık bir ev görmesi ise, kötü ahlaklı bir erkeğe işarettir.
   Bir kimse bir evin, kendisini yüklendiğini ve içinde olan eşya ile yürüdüğünü ve insanların da onunla beraber yürüdüğünü görse, o ev halkına bir musibet erişir.
   Islak ve çamurlu bir eve girdiğini gören kimse,o ıslaklı ve çamur nisbetinde hanımı tarafından gelecek üzüntü ve kedere girip,sonunda bu üzüntü ve kederden kurtulur.
   Şehirde bir bina yaptığını görse, o kimse o şehirde evlenir ve bir çocuğu olur.
   Eğer kendi evini bulunduğu halinden geniş olarak görse,hayır ve nimete ve bolluğa kavuşur ve hanımı tarafından servete erişir.
   Kendisini yeniden bir ev yapmak üzere temel atıyor gören, ev temeli atan kimseye büyük bir üzüntü isabet eder.
   Yeni bir ev gören kimsenin düşmanı ölür.
   Kendisinin bir evi nakışladığını görse o evde husumet ve şiddet meydana gelir.
   Bir kimse kendi evini karanlık görse, menfaat ve rahatı olmayan uzak bir yolculuğa çıkar.
   Evini aydınlık görse,çıktığı yolculukta hayırla karşılaşır.
   Kendi evini yıktığını görse malına başkaları varis olur.
   Rüyada görülen ev, kişinin dünyasıdır.
   Kendisinin yeni sıvanmış, bütün bölümleriyle yeni bir evinin olduğunu görmesi,eğer fakir ise zengin olmasına, üzüntülü ise üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Eğer zanaatkar ise gördüğü evin güzelliği nisbetince devlet ve servete işarettir.Rüyayı gören günahkar ve kusurlu ise tevbeve istiğfar eder.
   Evin darlığı, evin dar olması rüyayı görenin cimriliğine, evin yeniliğine, evin mükemmelliği,rüyayı görenin tedbirine ve evin sıvası dinindeki metanetine işarettir.
   Evin tamiri, evi tamir etmek rüya sahibinin sevincine,
   Evin odaları rüyayı görenin hanımlarına,
   Demirden ev, ev sahibinin uzun ömrüne, devlet ve servetine işarettir.
   Bilinmiyen bir eve girdiğini ve çıkamadığını gören kimse ölür.
   Bilinmiyen bir eve girdikten sonra çıkmak, hastalık sebebiyle ölüm derecesine yaklaşıp sonra kurtulmasına,
   Eve yalnız girmek ve orada birtakım ölüler görmek, o evde olanların hepsinin ölmesine işarettir.
   Bir kimse evinden kızgın olarak çıktığını görse hapsedilir.
   Rüyada evine başkasının girdiğini görse, evine giren adam sımna vakıf olur.
   Bekar olan bir kimse, insanların, rüyada, bilinen veya bilinmiyen bir yerde ev yaptıklarını görse, şeref ve şan sahibi bir kadınla evlenmesine işarettir.
   Kendisinin yeni bir eve girdiğini görse, evin sahibi veya evde oturan da orada olsa,eğer o kimse zengin ise zenginliği artar,fakir ise zengin olur.
   Kendisini eski bir eve girdiğini ve evin de üzerine yıkıldığını görse o kimse akrabalarından bir mirasa işarettir.
   Bir kimse rüyada bir ev yapsa onun bazı akrabaları veya evlatlarından biri ölür.
   Kendi evini sattığını gören kimse hanımım boşar.
   Kendisinin güzel bir evinin olduğunu görse, ameli güzel olur, evinin sık ve çirkin oldugunu görse, amelinin kötti olmasına işarettir.
   Bazen de ev, herkesle iyi geçinmeye, zamanın değişmesiyle halinin degişmesine işarettir.
   Bir kimse yeni bir ev yıktığını görmek, evin yıkılması; o kimseye üzüntü ve keder isabet eder.
   Bir ev yapsa veya satın aldığını görse, o kimseye çok hayır erişir.
   Bir kimse evini veya evinin odalarını, yahut avlusunu veya bacasını bilinen miktarın üstünde genişlediğini görse, o kimsenin dünyaca halinin genişlemesine. geçim ve nasibinin çok olmasına işarettir.
   Bir kimse rüyada evin içinde veya iç kapılardan birinde kötü bir şeyin meydana geldiğini görse,o kimsenin hanımı hakkında yaramaz ve kötü bir şey meydana çıkar.
   Hasta olan bir kimsenin, evinden sessiz ve sükut olarak çıktığını görmesi,ölmesine işarettir.

HayrolaRuya

Rüyada Ev Almak
   Rüyada ev satın aldığınızı görmek, yaşam tarzınızda, iş veya özel hayatınızda bir değişiklik yapacağınızın veya yapma isteğinizin olduğunun habercisidir. Rüyada bir şey satın almak genel olarak karar verme aşamasını ya da bir konuda kararsızlık içinde olduğunuzu gösterir. Rüyada ev satın almak da kendi hayatınızla ilgili bir karar verme aşamasını ya da kararsızlık içinde olduğunuzu temsil eder.

Rüyada Ev Boyamak
   Rüyada evinizi boyadığınızı görmek, içinizdeki değişme isteğine, dertlerinizin biteceğine, hayatınızın neşe dolacağına, güzelleşeceğine işaret eder.

Rüyada Ev Yapmak
   Rüyasında başka bir şehirde bir ev inşa ettiğini görmek, rüyada gördüğünüz şehirde evleneceğinize ve bir aile kuracağınıza, çocuklarınızın olacağına işaret eder.

Rüyada Ev Taşımak
   Rüyada evinizi taşıdığınızı görmek, ev taşıyıp düzenlemek, düzenlediğini görmek, içinizdeki değişme isteğini temsil eder. Rüyada taşınmak aynı zamanda çıkılacak bir seyahatin de habercisi olabilir. Rüyada evinizden taşınmak, süren bir ilişkinizin ya da işinizin sona ereceği şeklinde de yorumlanır. Küçük bir evden çıkıp daha geniş bir eve taşındığını gören kişi, sorunlarından kurtulur ve feraha kavuşur.

Rüyada Ev Değiştirmek
   Rüyada evinizi değiştirdiğinizi görmek, yaşantınızda bazı değişiklikler yapacağınıza, şu an içinde bulunduğunuz koşulları kendi isteğinizle değiştireceğinize, en azından değiştirmek için çaba göstereceğinize yorumlanır.

Rüyada Büyük Ev
   Rüyada büyük, geniş, ferah bir evde olduğunuzu ya da yaşadığınızı görmek, dertlerinizden kurtulup, daha güzel bir hayat yaşayacağının habercisidir. Büyük ve çok sayıda odası bulunan bir evde oturduğunuzu görmek, aynı zamanda içinizde birçok kişilik özelliğini birden barındırdığınızı da temsil edebilir. Rüyada görülen geniş bir ev, sizin veya bir yakınınızın hamile olabileceği şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Bilmediği Bir Eve Girmek
   Rüyada görülen bilinmeyen ev, ahireti temsil eder. Rüyanızda bilmediğiniz bir eve giriyorsanız, bu günlük yaşantınızda ahiret hayatını unutmamanız gerektiğini gösterir.

Rüyada Ev Yakmak
   Rüyada kendi evinizi yaktığınızı görmek, yaşantınızda kendinize ve duygularınıza zarar verebilecek bir şeyler yaptığınıza işaret eder. Aynı zamanda evinizde sizin ya da hane halkından birinin başına kötü bir şey gelebileceğinin de habercisidir.

Rüyada Evinin Yandığını Görmek
   Rüyada kendi evinizin yanması, sizin ya da evde yaşayan herhangi birinin işlerinde büyük bir zarar edebileceğine yorumlanır. Ayrıca hane halkından birinin sağlığının bozulabileceğinin de habercisidir.

Rüyada Pis Evi Temizlemek
   Rüyada görülen pis ev o evde oturanlardan birinin ahlaksız karaktere sahip olduğunu veya bir sağlık sorunu olduğunu temsil eder. Pis evi temizlemek ise bu kişinin bu sorunlarından kurtulacağına, sağlığına veya güzel ahlaka kavuşacağına yorumlanır.

Rüyada Dağınık Evi Toplamak
   Rüyada görülen dağınık ev, evin dağılması, kendinizi toparlayamadığınızı, sahip olduğunuz yetenekleri kullanamadığınızı ve bu yüzden tam anlamıyla başarıya ulaşamadığınıza işaret eder. 
Dağınık evi topladığınızı görmek ise, bu sorununuzun farkında olduğunuza ve kendinizi toplamaya başlayacağınıza yorumlanır.

Rüyada Boş Ev Görmek
   Rüyada boş bir ev görmek, ya da boş bir evin içinde bulunmak bilinçaltınızda güvensizlik duygusu ile ilgilidir. Kimseye kolay kolay güvenemediğinize işaret eder.

Rüyada Duvarları Olmayan Bir Ev Görmek
   Duvarları olmayan, etrafı açık bir evde olduğunuzu görmek özel hayatınızın veya iş hayatınızın gizliliğinden şüphe duyduğunuzu gösterir. Örneğin iş yaşamınızda herkesin gizlice sizin yaptıklarınızı izlediğini düşünüyor olabilirsiniz.

Rüyada Evin Kaydığını Görmek
   Evinizin bir yerden bir yere doğru kaydığını, hareket ettiğini görüyorsanız, bu sizin kişiliğinizde ve yaşantınızda bazı değişiklikler yapmanız gerektiğine işaret eder.

Rüyada Evin İçinde Gizli Geçitler Bulmak
  Rüyada evinizin içinde gizli geçitler keşfediyorsanız, iş hayatınızda karşınıza yeni fırsatlar çıkabilir. Bütün geçitleri tam olarak keşfedemeden uyanmak ise, karşınıza çıkan bu fırsatları nasıl değerlendireceğinizi bilmiyorsunuz ya da yenilik yapmaktan korkuyorsunuz şeklinde yorumlanır.

Rüyada Rutubetli Ev Görmek
   Evin rutubetlenmesi, rutubetlendiğini görmek, Bir ailenin dağılmasına, bir yuvanın yıkılmasına ya da hane halkından bazılarının evden, şehirden ya da vatandan ayrılarak gurbete gitmesine işaret eder. Bu rüyanın bir diğer yandan da güzel bir anlamı vardır ve yeni bir mal sahibi olmaya eskisinden kurtulmaya yorulur.

Rüyada Gökyüzünde Ev Görmek
   Büyük bir başarı elde etmek ve çok büyük zafer kazanmak demektir. Rüya sahibinin bir işten yana çok fazla miktarda para kazanmasına bu sayede yaşamının bambaşka olmasına ve deyim yerindeyse kişinin kendisini adeta bulutlara yükselmiş kadar rahat, iyi ve mutlu hissetmesine alamet eder. Kişinin böbürlenmeyi hak edecek kadar önemli bir projenin mimarı olacağı bu sayede de ihya olacağı anlamına gelir.

Rüyada Ev Eşyası Taşımak
   Bir amacı gerçekleştirmek için ter dökmeye, sorumluluk yüklenmeye ve yeri geldikçe çok fazla yorulmaya delalet eder. Daha iyi şartlara kavuşmak adına her zorluğu göğüslemeyi göze almak demektir.

Rüyada Kiralık Ev Arama
   Beklentilerin ve arayışların çoğalacağı anlamına gelir. Yaşamdan daha çok şey istemeye bu nedenle daha iyi şekilde yaşamanın yollarını aramaya, eksik olanları tamamlamaya çalışmaya, maddi ve manevi olarak daha fazlasına sahip olmanın sırlarını çözmeye çalışarak kafa yormaya işaret eder.

Rüyada İki Katlı Ev Görmek
   Hayallerin uçsuz bucaksız ve engin oluşu anlamına gelir. Kişinin kendini her zaman kötü olanla değil en iyisiyle ödüllendirmek istediğine, kendinden daha fazlasına ve daha iyisine sahip olanlardan hiçbir eksiği olmadığına inandığına ve hiçbir zaman azını, küçüğünü ve ucuzunu düşlemediğine yorulur.

Rüyada Müstakil Ev Görmek
   Rüya sahibinin asla baskılara gelemeyeceğine işaret eder. Kişinin gönlünce davranma ve inandığı gibi yaşama lüksüne ve özgürlüğüne sahip olmak istediğine delalet eder. Kişi, sıkılmaya, kontrol altında tutulmaya ve kurallara bağlı kalarak yaşamaya mecbur edilmeyi reddeden ve yapmacık olamayacak kadar doğal ve samimi bir kimsedir.

Rüyada Ahşap Ev Görmek
   Tahta veya tahtadan yapılmış ev Farklı, kendine özgü, insanlardan uzak ve bağımsız bir hayatı benimseye ve bu şartlar altında yaşamayı tercih etmeye yorulur. Aynı zamanda zenginlik sahibi olmak anlamına gelir. Zaten kişi kafasındaki hayatı yaşayabilmeyi zenginliğine borçlu demektir.

Rüyada Oyuncak Ev Görmek
   Kişinin idealleri olduğuna fakat bazen bu ideallerin kendini aştığını düşünerek elde etmek istedikleri ve gelmek istediği nokta konusunda kendisine inanmadığına sanki onlara hiçbir zaman ulaşamayacakmış da hep hayal ettiğiyle kalacakmış gibi hissettiğine yorulur. Rüya sahibinin zaman zaman büyük umutsuzluklara düştüğü anlamına gelir.

Rüyada Kapısız Ev Görmek
   Güvende olmamaya işaret eder. Kişinin can ve mal güvenliğini sağlama konusunda gereken tüm tedbirleri almayışına alamet eder. Kişi herkesi kendisi gibi iyi niyetli zannediyor, herkese güveniyor ve bu nedenle hiç birşeyi güvence altına alma gereksinimi hissetmiyor demektir. Örneğin; kazancını ulu orta yerde açıklıyor, kasasının yerini söylüyor ya da ilk defa gördüğü huyunu suyunu bilmediği, neyin nesi olduğunu araştırmadığı kimselerle hemen dost oluyor demektir.

Rüyada Virane Ev Görmek
   İyi değildir ve rüya sahibinin ailesiyle alakalı olarak kafasını kurcalayan, onu düşündüren ve tedirgin eden bir durumun olduğuna alamet eder. Kişi, ailesinin başında dönüp duran belalı bir kimsenin ya da uğursuz bir olayın farkındadır ve bundan büyük bir endişe duymaktadır. Onların yanında olmadığı her an sanki başlarına bir şey gelecekmiş de onlarla ilgili kötü haberler alacakmış gibi hissederek diken üzerinde olduğuna yorulur.

Rüyada Pembe Ev Görmek
   Hayırlara vesile olacak, kişiye uğur, şans getirecek, hayatına da yeni bir anlam katacak izdivaçtır. Evliliğe adım atmaya, doğru insanı seçmeye ve evlilik konusunda alınabilecek en doğru kararı vererek, ömrünün sonuna kadar bu kararından yana hiç pişman olmamaya delalet eder.

Rüyada Dini Ev Görmek
   İbadete düşkünlüğe, inancın çok güçlü ve sağla olduğuna, kişinin tasavvufa heves ettiğine, aradığı herşeyi dinde bulduğuna işaret eder. Kişinin tüm benliğini maneviyat ve huzurla dolduran en değerli şeyin bu olduğuna ve onun koşulsuz bir şekilde gerçekten mutlu olmasını sağlayanın da inancının kuvvetli olmasından kaynaklandığına yorulur.

Rüyada Küçük Ev Görmek
   Rüya sahibinin bulunduğu başarılı ve yüksek noktalara tevazu gösteren bir kişiliği sayesinde ulaştığı anlamına gelir. Kişinin yaşamını aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz felsefesi üzerine kurduğuna ve başlarda küçük beklentilerle, sabır göstererek ve payına düşenle yetinmesini bilerek yola çıktığına ve zamanla büyük başarılara imza attığına alamet eder.

Rüyada Camdan Ev Görmek
  Lüks bir yaşama kavuşmanın hayalini kurmak demektir. İleride çok zengin ve servet sahibi bir kimse olmayı çok arzu etmeye, her sabah bunun hevesiyle uyanmaya, her akşamda bunun hevesiyle uyumaya, sadece hayalini kurmaktan bile büyük mutluluk, haz ve keyif duymaya delalet eder.

Rüyada Ev Çatlaması
   Değişimin zamanı geldi demektir. Kişinin, hayatına renk katmak ve onu yeniden anlamlandırarak sabahları daha yaşam dolu uyanmasına vesile olacak bazı yeniliklere gitmesi gerektiği anlamına gelir. Rüya sahibi bu konuda kendisi adına doğru ve isabetli kararlar almayı başarırsa bu onun için şans yaşamı için de bir dönüm noktası olacak demektir.

Rüyada Havuzlu Ev Görmek
   Uzun vadede gerçekleşeceği fikrine kendini alıştırmışken hayallerine çok daha kısa sürede kavuşmaya bunun da kişiye çifte mutluluk yaşatmasına, sürpriz olmasına ve adeta kendisi için hayatın büyük bir armağan sunmasına işaret eder.

Rüyada Ev Temeli Kazmak
   Bir iş teklifini uzun boylu yani enine boyuna düşündükten ve herşeyi hesap ettikten sonra karşı tarafla el sıkışarak, anlaşma sağlamaya ve büyük bir sözleşmenin altına korkusuzca ve kazanç elde etmekten son derece emin olarak imza atmaya yorulur.

Rüyada Evi Badana Etmek
   Ev boyamak, Kişinin dağılan kafasını ve yaşamını toplaması, kendine çeki düzen vermesi, bunun da geleceği adına alabileceği en doğru karar atabileceği de en isabetli adım olması anlamına gelir. Rüya sahibi bir süredir kendini saldığını fark ederek yaşamını yeniden planlama ve düzenleme yoluna gidecektir.

Rüyada Ev Köpeği Görmek
   Kendisini sevdikleri için feda etmeye her an hazır, adeta onlar için yaşayan, onlarsız hayatta kalmasına imkan olmayan, sadık, vefalı, alçak gönüllü ve yumuşak başlı gerçek bir aile dostunun varlığına delalet eder. Kişi, ancak mutlu ettiği zaman mutlu olmak için yaratılmış gibidir ve herkes onu bu yönüyle tanıyor ve takdir ediyor demektir.

Rüyada Bahçeli Ev Görmek
   Büyük bir rahatlık ve kolaylık sahibi olmak demektir. Maddi koşulların iyileşmesine bu sayede rüya sahibinin olabildiğince maddi özgürlüğünü eline almasına, güçlenmesine, mal ve variyet edinmesine, istediği zaman istediği yerde olmasına, dilediğince yaşamasına ve gönlünce harcamasına yorulur.

Rüyada Kerpiç Ev Görmek
   Eşler arasındaki bağlılığın, tutkunun, aşkın ve sevginin çoğalmasına vesile olacak güzel gelişmelerin ve hayırlı değişikliklerin yaşanması anlamına gelir. Hanedeki uyumun ve anlaşmanın tam anlamıyla ve kesin olarak sağlanması sayesinde, yaşanmış tüm dertlerin, çilelerin, haksızlıkların, mutsuzlukların ve ihanetlerin unutulacağına, kişilerin yaşamlarında adeta yeni bir sayfa açacaklarına ve herşeyi geride bırakarak yeni bir hayata koşacaklarına alamet eder.Etiketler; görmek, görülmesi, gördüm, görmenin, islami, dini, rüya, rüyam, rüyamın, tabiri, tabirleri, yorumu, yorumları, ne, demek, demektir, anlama, anlamı, nedir, gelir, geliyor, gelmektedir, seyyid, Süleyman, nablusi, diyanet, ihya, molla, camii, magribi, kirmani, tiflisi, danyal

1 yorum:

  1. Rüyanızı paylaşabilir veya yorumlanmasını istediğiniz rüyalarınızı bize yazabilirsiniz. Bunun için Lütfen alttaki Yorum Ekle veya iletişim bölümümüzü kullanın. Eğer kayıtlı bir hesabınız yoksa veya adınızın gizli kalmasını istiyorsanız Yorumlama Biçimi kısmından Anonim seçeneğini işaretleyiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

    HayrolaRuya.com | İslami Rüya Tabirleri

    YanıtlaSil

RSS

HayrolaRuya © 2015-2021 - Powered By Blogger

İletişim | Gizlilik Politikası | Telif Bildirimi