Rüyada KOYUN Görmek

koyun-ruyada-gormek-ansiklopedik-dini-ruya-tabiri-kitabi-hayrolaruya.com
Rüyada koyun görmek ne demektir? Rüya tabirleri nelerdir?

Rüyada KOYUN Görmek


   Rüyada koyun görmek genellikle kadın ve çocuk ile tabir edilir. Güzel ahlaklı, hanım hanımcık, oturmayı, kalkmayı ve konuşmayı bilen bir hanıma işarettir. Bu hanım eşini de yücelten bir hanımdır. Rüyada görülen koyun her anlamda zenginliğe işaret eder. Gönül zenginliğine, saadetin artmasına, aile halkının genişliğine, hayırlı evlatlara, kazanca, rızka ve işlerin artmasına delalet eder. Rüyada koyunun arkasında gittiğini gören kişi, bir kadının aşkına düşecek ve kara sevdaya tutularak adım adım onu izleyecek demektir. Rüyada koyunun hastalıklı ve bakımsız olması, pasaklı ve hastalıklı insanlara işaret eder. Rüyasında koyun derisi yüzmeyi meslek edinmiş kişi anlayışsız, zorba ve eli maşalı şefe, müdüre, patrona ya da siyasetçiye delalet eder.

Rüyada Koyun Sürüsü Görmek
   Rüyada koyun sürüsü görmek, genellikle toplumu oluşturan bireylerin tamamı ile tabir edilir. Koyun sürüsü, toplumu oluşturan bireylerin yumuşak başlı ve kolay yönetilebilir kimseler olduklarına delalet eder. Bazen de bu rüya aynı inanca sahip ve aynı doğrultuda yürüyen kişilerin sembolüdür. Koyun sürüsünün bir tarafa doğru gittiğini görmek, bu özelliklere sahi insan grubunun beraber hareket ederek önemli bir olay üzerinde etkili olacaklarına veya genel olarak üyeleri oldukça iyi huylu olan bir grup insana yorulmaktadır.

Rüyada Koyun Sağmak
   Rüyada koyun sağmak hayırlı şeylere işaret eder. Rızık, nimet, bolluk, bereket, kazanç ve sağlık ve şifa anlamına gelir. Rüyada koyun sağan kimse hiç ummadığı bir yerden nimetler elde eder veya kendisine uzak olan bir kimseden çok büyük bir yardım görür. Koyun sağmak bazen de malda artışa, para kazanmaya sıkıntılardan kurtulmaya da işaret edebilmektedir. Bazen de bu rüya hasta kimseler için sağlık ve şifa bulmaya, borçlu olanlar için yakın zamanda borcunu ödemeye veya bir dileği olan kimsenin yakında bu arzusuna kavuşacağına delalet eder.

Rüyada Koyun Otlatmak
   Rüyada koyun otlatmak ve çobanlık yapmak rütbenin artması anlamına gelir. Rüyasında koyun atlatan kişi amir, komutan, müdür, yönetici, patron ya da siyasetçi rütbesine sahip olacak demektir. Bu rüya eğer gören kişi devlet memuru ise terfi alacağına, diğer kişiler için yükselmeye, mal ve mevkide artışa, herkesin imreneceği bir makama ulaşmaya, zenginliğe ve fakirlikten kurtulmaya işarettir. Bazen de bu rüya lider karakterli bir kimsenin toplum içinde yükselmesine ve diğer insanların başına amir olmasına işarettir.

Rüyada Koyun Kesmek
   Rüyada koyun kesen ve koyun kesmekle kalmayıp koyundan bir parça koparıp yediğini gören kişinin tüm dilekleri ve arzuları gerçek olur, kişi hayallerine ve hedeflerine ulaşır. Bazen de koyun kesmek rüyası, hapiste bulunan kimseler için en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmaya işarettir. Bazı alimlere göre ise bu rüya, kudret ve güç sahibi olmaya bazen de kişilerin hakkına girecek bir davranışta veya sözde bulunacağınıza, haram mala veya paraya da delalet edebilmektedir.

Rüyada Koç Görmek
   Rüyada koç görmek şan, şöhret, para ya da nüfus anlamına gelir. Rüyasında koç gören kişi babası çok zengin ve varlıklı biriyle evlenecek ya da kendisine çok zengin ve varlıklı birinden miras kalacak demektir. Rüyada görülen koç, oldukça güçlü ve kudretli bir adamdır. Bu nedenle kendisine koç verildiğini veya koç satın aldığını gören kimse bahsi geçen şekilde bir adamla tanışır veya onunla arkadaş olur. Rüyada koç kesmek, böyle bir adama haksızlık etmeye veya onun dedikodusunu yapmaya; koça binmek oldukça güçlü bir adamı kendi himayesine almaya veya ona yardım etmeye; bir kişinin koç olduğunu görmesi güç ve kuvvet sahibi olmaya; koçun kendi üzerine bindiğini görmesi çok kuvvetli bir kişinin rüya sahibinin himayesine girmesine işarettir.

Rüyada Koç Boynuzu Görmek
   Rüyada görülen koç boynuzu bir kişinin gücü, kudreti, saltanat ve şöhretidir. Rüyasında koç boynuzuna sahip olduğunu gören böyle bir kişiliğe bürünür. Yine rüyada koç boynuzunu kırdığını gören kimse, çok güçlü ve oldukça varlıklı bir adamın planlarını bozarak onu yenilgiye uğratır. Koçun boynuzlarının uzadığını görmek rüya sahibinin iyi haline oldukça hayırlı bir insan olmasına işarettir. Boynuzların kısalması ise hidayetten sonra sapıklığa veya zenginlikten sonra fakirliğe, rüya sahibi güç sahibi iken kuvvetten düşmesine de yorulabilmektedir.

Rüyada Kuzu Görmek
   Rüyada koyun yavrusu gören kişinin bir erkek evladı olacak demektir. Kuzu bazen de kişinin hayırlı ve iyi huylu evladıdır. Rüyada yanında kuzu bulunduğunu gören kimse çok hayırlı bir evlada kavuşur veya çocukları anne babalarının yaşlılık zamanlarında onlara her türlü yardımı yaparlar ve onların her ihtiyacına koşarlar.

Rüyada Koyun Sütü İçmek
   Rüyasında koyun sütü içen kişi yakında hastalanır veya eğer hastaysa hastalığı artar. Bu rüya kişinin başına gelecek bir hastalık sonucunda sıkıntılı anlar yaşamasına; fakat bir müddet sonra tüm hastalıklarından kurtularak rahata ermesine işarettir.

Rüyada Bir Koyunla Kavga Etmek
   Rüyasında bir koyunla boğuştuğunu, kavga ettiğini, koyunun kendisini ısırdığını veya vurarak yere düşürdüğünü gören kimse içten pazarlıklı ve iki yüzlü bir kadının kötülüklerine maruz kalır. Bu rüya bu kadın eliyle size sıkıntıların ulaşmasına, onun yüzünden türlü belalara maruz kalmanıza ve onun yüzünden ailenizle aranızın açılmasına işarettir. Bazen de bu rüya, gören kişi hakkında dedikodu yapıldığının, hakkında konuşulduğunun ve bazı kimselerin kötülük düşündüğünün göstergesidir.

Rüyada Koyun Sahibi Olmak
   Rüyada koyun sahibi olmak hayırlı bir rüya olarak görülür. Çünkü koyun genellikle bereketin, bolluğun sembolüdür. Bu nedenle koyun sahibi olan kimse zenginleşir, eline bol miktarda para geçer veya borçlu ise borçlarından kurtulur. Bazen de bu rüya yeni bir işe girmeye veya kendi işinde başarılı olup, kar elde etmeye işaret olabilmektedir.

Rüyada Koyun Eti Görmek
   Rüyada koyun eti görmek özellikle eğer et pişmiş ise ganimet elde etmeye, zenginleşmeye, mal sahibi olmaya veya mirasa konmaya işarettir. Bu nedenle böyle bir rüya gören kimse yakın zamanda ulaşmak istediği hedefe kolayca ve zahmet çekmeden ulaşır; eline çok miktarda para geçer veya uzak bir akrabasından maddi anlamda yardım görür.

Rüyada Koyun Derisi Görmek
   Rüyasında koyun derisi gören kimse düşmanlarına galip gelir. Rüyada koyunun derisini yüzmek, uzun süredir size düşmanlık eden bir kimse olduğuna ve o kimsenin tüm kötülüklerini engelleyip, onların şerrinden emin olmaya işarettir. Bu rüya düşmana galip gelmenin ve sizi kıskanan bir kimseyi saf dışı bırakacağınızın habercisidir.

Rüyada Koyun Eti Parçalamak
   Rüyasında koyun eti parçalayan kimse bir yolculuğa çıkar veya gurbete gider. Bu rüya bulunduğunuz yeri terk edip daha güzel ve kısmetinizin artacağı bir yere gideceğinizin habercisidir. Bazen de bu rüya gidilen yerde kalacağınıza, ailenizden uzaklaşacağınıza veya kendinize uzakta bir hayat kuracağınıza işaret olabilmektedir.

Rüyada İtaatkar Bir Koyun Görmek
   Rüyasında itaatkar bir koyun gören kimse toplum içinde güzel bir isimle anılır ve herkesin saygısını kazanır. Bu rüya kişinin iyi huylu bir kavim üzerine amir olacağına, bazen takdir edilmeye ve başkaları tarafından sevilmeye işarettir. Rüyasında itaatkâr bir koyunu güttüğünü görmeniz, ahlaklı bir grup insanın yanında bulunacağınızın, lider vasıflarla bu kimseler arasında önder olmanın habercisidir.

Rüyada Koyununuzun Kaybolduğunu Görmek
   Rüyada sahip olduğunuz koyunu kaybetmek iş konusunda çekilecek sıkıntılardır. Bu rüya çalışma hayatında bir takım zorluklar yaşamaya, bazı konularda başarısızlık elde etmeye, zarar edip üzülmeye veya kişinin yaptığı yatırımlardan beklediği parayı alamamasına işarettir. Rüyada koyun kaybeden insanlar içindeki itibarını, toplumun kendisine olan takdirini ve sevgisini kaybeder.

Rüyada Çok Sayıda Koyun Görmek
   Rüyasında çok sayıda koyun gören kişi her anlamda bereketli, bolluk ve ferahlık içerisinde geçecek bir ömür sürer. Bu rüya oldukça hayırlı ve güzel bir rüyadır. Elde edilecek menfaatlere, malın bereketinin artmasına, para kazanmaya, sıkıntılardan kurtulmaya, eğer rüya sahibinin çektiği bir üzüntü, sıkıntı ve zorluk varsa kısa zamanda bunlardan kurtulmaya işarettir.

Rüyada Koyun Yüzen Bir Kişi Görmek
   Rüyasında koyun yüzen bir kişi görmek, gerçek hayatta emri altındakilere zulüm eden, onlara eziyet eden kötü bir idarecidir. Bu rüya, bahsi edilen kişilikte bir adamla çalışacağınıza veya ondan zarar göreceğinize işarettir.

Rüyada Koyun Kuyruğu Görmek
   Rüyasında koyun kuyruğu gören kimse, çok zengin, varlıklı, toplum içinde itibarlı ve şeref sahibi bir adamın kızı ile evlenir. Bu rüya bazen de bahsi edilen şekilde bir kimseden yardım görmeye, böyle bir adamın yanında çalışmaya, ondan kendisine gelecek menfaate ve her anlamda ferahlayıp sıkıntıdan kurtulmaya işarettir.

Koyunun Başını Veya Ayaklarını Görmek
   Rüyada bir koyunun bacaklarını veya başını görmek elinize geçecek mal, ganimet veya paradır. Bu rüya, kişinin oldukça büyük menfaatlere, çok hayırlı kazançlara kavuşacağına; toplum içinde sivrilen hayırla anılan bir ada sahip olmaya; sıkıntılardan kurtulup, özellikle maddi anlamda feraha ermeye; bir grup insanın başına amir olarak terfi etmeye yorulmaktadır.

Suda Yüzen Koyun Görmek

   Rüyada suda yüzen koyun görmek, duygusal yükü olan tanıdığından kendini kurtarmaya, öldürmek de böyledir, başarısızlıktan sonra umduğu zafere, bazı kere de asker görmek, yardım alarak ulaştığı itibara, mesuliyetten ötürü mağdur olunacağına yorulur, meşakkatle umduğu toplu mala delalet eder, mağlubiyetten sonra elde ettiği az olan kazancının artacağına delalettir, başarısızlıktan sonra ümit ettiği huzura, sevecen orta yaşlı akrabaya işarettir, yenilgiden sonra elde ettiği mevkiye delalet eder, başarısızlıktan sonra hak ettiği onura, rahatının bozulacağına delalettir, yardım alarak elde ettiği temiz kazanca şeklinde tabir edilir.

Suyun İçinde Koyun Görmek

   Bazı rüya tabiri alimleri de bu rüyayı şu şekilde yorumlamaktadır; nadiren de sıhhatin kötüleşeceğine, yakın zamanda öğrenilecek mutlu edici habere yorulmaktadır, kişinin rüyada baca görmesi, ayrıca iş sebebiyle huzursuzluğa, uğraşlarının sonunda umduğu şana, o kadında meydana gelecek olan ahlaki bir değişiklik ile tabir edilir, parasal probleme işaret eder, arkadaşlık ilişkilerinde huzura işarettir, kötü bir sorunla karşılaşılacağına yorulur, kısa zamanda duyulacak müjdeli değişimlere yorulur, meşakkatle birlikte düşlediği iyiliğe, zorluklarla mücadele ederek hak ettiği şöhrete, sıkıntı sonrasında beklediği haysiyete, eğer bir fırın kullanıyorsanız anlamını ifade eder.


İmam Cafer Sadık (a.s):

Rüyada koyun gömenin beş tabiri vardır:

1- Önderlik

2- Saygın kadın

3- Mal

4- Yöneticilik

5- Makam ve menfaat.


Allame Meclisi:

Kesilmiş ve asılmış bir koyunun dersini yüzmek; yetişkinlere veya çocuklara zulm edeceğinize

Koyun kesmek; büyük bir topluluğa karşı zafer elde edeceğinize

Koyun derisi yüzmek ve etini parçalamak; bulunduğunuz şehirden uzaklaşacağınıza ve işlerinizin kötüye gideceğine

İtaatkar bir koyuna bindiğinizi görmek; insanların itaat edeceği büyük bir şahsiyet olacağınıza

Koyun postu ve koyun yünü görmek; gelir elde edeceğinize ve saygın bir şahsiyet olacağınıza

Birinin size koyun sürüsü bağışladığını görmek; helal mal elde edeceğinize

Çok sayıda koyun görmek; saygın bir kadınla karşılaşacağınıza

Koyununuzun kaybolduğunu görmek; işiniz konusunda sıkıntı yaşayacağınıza ve üzüleceğinize

Koyuna ait organlar ve uzuvlar görmek; bereket, nimet ve mala

Koyun sağdığınızı görmek; muhterem bir çocuğunuz olacağına işarettir.


Müellif:

Koyun görmek; cömert bir kadın veya büyük bir şahsiyete

Koyununuz olduğunu görmek; büyük bir şahsiyetten menfaat elde edeceğinize

Koyun derisi yüzdüğünüzü görmek; birini alt edip malını elinden alacağınıza işarettir.


İbn-i Şirin:

Koyun görmek; ganimete

Koyun otlatmak; bir topluluğa önderlik yapacağınıza

Çok sayıda koyunlarınız olduğunu görmek; bol miktarda menfaat elde edeceğinize

Pişmiş koyun eti yediğinizi görmek; yediğiniz et miktarınca gelir elde edeceğinize

Koyun kesmek; düşmanı alt edeceğinize ve malına el koyacağınıza işarettir.


Kirmani:

Keçi ve koyunlarınız olduğunu görmek; büyük bir şahsiyetten mal elde edeceğinize

Keçi ve koyunlarınızın kafalarının oldukça sağlam olduklarını görmek; zenginleşeceğinize

Bir koyunla boğuştuğunuzu görmek; bir kadının hilesine maruz kalacağınıza

Koyun sütü içtiğinizi görmek; hastalanacağınıza

Birinin size koyun verdiğini görmek; çocuk sahibi olacağınıza işarettir.

Cabir Mağribi:

Koyun; büyük ve saygın kadına ["Onlardan biri şöyle dedi: Bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyle iken onu da bana ver, dedi ve tartışmada beni yendi."[145]]


Koyunlarınız olduğunu görmek; rızkınızın bollaşacağına işarettir.


İhya Rüya Tabirleri :

İffetli, şerefli ve saygıdeğer bir kadına; ganimete, çocuğa, hayırlı ve bereketli mala,
Koyun peşinde gitmek, bir kadının ardı sıra gitmeye,
Koyun sağmak ya da etini yemek hayra ermeye, rızk ve nimete,
Koyun otlatmak yönetici olmaya,
Derisi yüzülmüş koyun birinin vefat etmesine,
Koyun sürüsü itaatli ve uysal halka,
Kirli koyunlar pis ve heşerat taşıyan insanlara,
Koyunun siyahı da, beyazı da hayra,
onun baş ve bacakları ganimet malına,
Koyunun kuyruğu kadın malına, bol nimete yahut yemin etmeye,
Koyun sağmak insanlarla iyi geçinmeye, siyaset ilmini iyi bilmeye ve rızka,
Koyun yüzücüsü halka zulmeden amir yahut memura,
Koç, şerefli ve muteber bir kimseye,
Koçun yünü ve kuyruğu şerefli bir kimseden mala yahut onun kızıyla evlenmeye,
Kuzu, anne ve babasına itaat ve hürmette kusur etmeyen evlada,

Hamile kadının kuzu görmesi oğlan doğurmasına delalet eder.


Seyyid Süleyman :

   Kirmani demiştir ki: Rüyada koç görmek; iri, kuvvetli ve muhterem bir adamla tabir olunur. Bir koç bulduğunu veya kendisine verildiğini gören, böyle bir zatla arkadaş olur. Koça binerek istediği gibi sevkettiğini gören, iri bir adamı hükmü ve nüfuzu (tesiri) altına alır. Koçun kendisinin üzerine bindiğini gören, kuvvetli bir adamın nüfuzuna girer. Koçun boynuzunu yahut boynuzlarını kıran, büyük bir adamı mağlup eder. Koçun boynuzlarının uzaması, rüya sahibinin iyi haline işarettir. Koçun ölmesi mühim bir şahsiyetin vefatına işarettir. Koçun kesilerek pay edildiğini görmek; büyük bir insanın ölümüyle beraber mirasının taksimine delalet eder. Yemek için bir koç kesen köleyse, hürriyetine kavuşur. Esirse serbest kalır, korkularından kurtulur. Borcunu öder. Hastaysa, şifa bulur. Bir koçu yemek niyeti olmaksızın hiddet içinde öldüren; düşmanının malını alır. Hanesinde derisi yüzülmüş bir koç gören akrabasını kaybeder. Koç pişiren hastalanır veya hükumetten zarar görür. Koç bulduğunu gören, ehilse vali olur. Kendisine bir koç verilen, yıl içinde bir memuriyete yahut hayır ve menfaate erer. Çok sayıda koç verilen kişi, koçların sayısı kadar bir zaman memuriyette kalır.
   Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyada koç pazarlığı yapmak; büyük bir zatın kendisine muhtaç olacağına delalet eder.

   Koyun görmek; kıymetli bir zevceyle yorumlanır. Bir koyunu keserek etinden yiyen, muradına erer.Etiketler; görmek, görülmesi, gördüm, görmenin, islami, dini, rüya, rüyam, rüyamın, tabiri, tabirleri, yorumu, yorumları, ne, demek, demektir, anlama, anlamı, nedir, gelir, geliyor, gelmektedir, seyyid, Süleyman, nablusi, diyanet, ihya, molla, camii, magribi, kirmani, tiflisi, danyal

2 yorum:

  1. Rüyanızı paylaşabilir veya yorumlanmasını istediğiniz rüyalarınızı bize yazabilirsiniz. Bunun için Lütfen alttaki Yorum Ekle veya iletişim bölümümüzü kullanın. Eğer kayıtlı bir hesabınız yoksa veya adınızın gizli kalmasını istiyorsanız Yorumlama Biçimi kısmından Anonim seçeneğini işaretleyiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

    HayrolaRuya.com | İslami Rüya Tabirleri

    YanıtlaSil
  2. Rüyamda beyaz çuvalların içinde peynirler vardı. Bendeaz az az onlardan yedim.BİR beyaz çuvalın içindede yoğurt vardı.Ondanda kızım yedi.Sonra bir erkek çocuğum vardı.Siyah hayvan sürüsü üstümüze geliyordu. Hayvanlar bize bir şey yapmadı. Sonra komşular yemek yapıyordu. Ben dar bir yoldan yürüyorum iki tane koyun almak istiyorum.

    YanıtlaSil

RSS

HayrolaRuya © 2015-2021 - Powered By Blogger

İletişim | Gizlilik Politikası | Telif Bildirimi