Rüyada İNEK Görmek

ruyada-inek-görmek-nedir-dini-ruya-tabiri-kitabi-hayrolaruya.COM
Rüyada İNEK Görmek ne demektir?

Rüyada İNEK Görmek


   Rüyada inek görmek, kadın için ayrı anlam ifade eder, erkek için ayrı anlam ifade eder. Bir kadının rüyasında inek görmesi nikah, bir erkeğin rüyasında inek görmesi variyet ve dünya malının çokluğu anlamına gelir. Rüyasında inekten süt sağdığını gören bir kişi için rüyası hayatta yeni başlangıçlara ve açılacak olan yeni fırsat kapılarına işaret eder. Rüyada süt içtiğini gören kişinin huzuru, mutluluğu, kazancı ve rızkı daha da çoğalır. Rüyada ineğin memelerinde bol süt olduğunu görmek de hem kazancın hem de huzurun artarak çoğalması anlamına gelir. Rüyada ineğin memesinden süt sağdığını görmek rüya sahibinin kadın akrabasının ya da bir yakının aracılığıyla bir fırsat ya da şans yakalayacağı anlamına gelir.

Rüyada İnek Görmek
   Rüyada inek görmek hayırlı kısmetlere, kurulacak olan yeni ve mutlu ailelere, iyi niyete, zenginliğe, bolluğa, berekete ve rızka işaret eder. Bir kadın rüyasında inek görürse bu onun için izdivaç anlamına gelir, erkek içinse sıkıntıdır.

Rüyada İnek Sütü Görmek
   Rüyada inek sütü görmek zenginlik, bolluk, sevinç ve huzurun işaretidir. Rüyasında ineğin memelerinde süt olması o kişinin rızkının artacağına ve zenginlik içinde yaşayacağına işaret eder. Bazen de bu rüya kişinin halis ve iyi niyetinin göstergesidir. Bu rüyayı gören kimse insanlar arasında saygın ve güzel bir adla anılır.

Rüyada İnek Sağmak
   Rüyada inek sağmak çok hayırlı ve güzel işlere işaret eder. Rüyada inekten süt sağmak yeni iş kapılarına, yeni kazançlara ve yeni kısmetlere delalet eder. Rüya sahibinin zengin olacağına delalettir. Aynı zamanda rüya sahibinin yakınlarından bir kadın tarafından eline güzel bir fırsat geçeceği anlamına gelir.

Rüyada İnek Sütü İçmek
   Rüyada, kişi sağdığı ineğin sütünü içerse, sağlık sorunu varsa, şifa bulur, borcu varsa, borcundan kurtulur, işsizse iş sahibi olur. Yani böyle bir rüya kişinin yaşadığı hayat standardının artmasına işaret eder. Rüyada inek sütü için eğer özgür değilse yakında hürriyetine kavuşur. Bu nedenle inek sütü içmek hapishanede bulunan mahkumlar için yakında özgürlüklerine kavuşacaklarına işarettir.

Rüyada Semiz Ve Güçlü Bir İnek Görmek
   Rüyasında semiz, güçlü ve etli bir inek gören kişi, yine kuvvetli ve varlıklı bir adamla karşılaşır veya eğer bekarsa böyle bir adamın kızı ile evlenir. Bazen de bu rüya tek başına kalıp çalışmak zorunda kalan, güçlü ve namusunu koruyan bir kadınının göstergesidir. Bu nedenle böyle bir ineğe sahip olan kimse bahsi geçen özelliklere sahip birisi ile evlenir veya öyle bir kadına yardım eder.

Rüyada İneğin Memesini Görmek
   Rüyada inek memesi gören kimse hiç beklemediği yerlerden ummadığı şekilde nimetler kazanır veya bereketli kazançlar elde eder. İnek memesi genellikle iş hayatında özellikle tüccar kimseler için de yaptıkları çalışmalarda alacakları karı ve kazancı simgeler. Bu nedenle ineğin memesinden dolu dolu süt geldiğini gören kimse için bu rüya çalışma hayatında oldukça büyük kazanımlara, eğer ineğin memesinde süt azsa o sene çok büyük kar elde edilmeyeceğine işaret eder.

Rüyada Bir İneğin Size Doğru Gelmesi
   Rüyasında bir ineğin size doğru yürüdüğünüz görmeniz, o yılın oldukça bereketli, bolluk içinde geçeceğinin göstergesidir. Bu rüya kişinin her anlamda talihinin artmasına, şanslı bir dönem geçirmesine ve özellikle iş yaşamında büyük karlar elde etmesine yorulmaktadır. Eğer inek sizden yüz çevirip geri gitmişse, saydığımız tabirin tersi meydana gelir.

Rüyada İneğin Sizi Isırdığını Görmeniz
   Rüyasında ineğin kendisini ısırdığını, dürttüğünü veya boynuzları ile vurduğunu gören kimse ailesinden veya akrabalarından kötülük görür veya onlarla tartışarak irtibatı keser. Bu rüya akrabalarınız içinde size kin duyan veya hile ile aldatmak isteyen birtakım kişilerin olduğuna ve yakında onlar yüzünden zarara uğrayabileceğinize işarettir.

Rüyada Sığır Görmek
   Rüyada görülen sığır birçok alime göre mertebenin yükselmesine, derecenin artmasına, makam ve mevki sahibi olmaya yorulmaktadır. Eğer sığır güçlü ve etli ise rüyayı gören kişi, ahlaklı, zengin bir kadınla evlenir veya oldukça büyük bir kısmeti çıkar. Eğer sığır zayıf ve cılızsa bu rüya da kişinin fakir ama namuslu bir kadınla evleneceğine veya kendisine yetecek kadar mal elde edeceğine işarettir.

Rüyada Yeşil İnek Görmek
   Rüyada görülen yeşil inek, günahlardan sakınan, takva sahibi ve namuslu bir kadına işarettir. Böyle bir rüya gören kimse bahsi edilen kadın gibi birisi ile tanışır veya arkadaş olur. Yeşil bir ineğin size doğru gelmesi sizin de kulluk görevlerinizi dosdoğru ve güzel bir şekilde ifa etmenize, yeşil bir ineğe sahip olmanız dindar bir kadınla evlenmeye; yeşil bir inekten süt sağmak da yine dindar, ahlaklı bir adamdan yardım görmeye işarettir.

Rüyada Boynuzlu İnek Görmek
   Rüyada boynuzlu inek, itaat etmeyen, saygısız ve ahlaksız bir kadındır. Rüya sahibi bahsi geçen şekilde bir kadınla evlenir veya gerçek hayatta böyle bir kadınla karşılaşır. Rüyada boynuzlu ineğin kendisini boynuzları ile dürttüğünü görmek, kişinin karısının kendisinin sözlerini dinlemeyen, asi bir insan olmasına; boynuzlu bir ineğin boynuzuna dokunmak zina işlemeye veya gayri meşru ilişki kurmaya işaret eder.

Rüyada Bir İneğe Binmek
   Rüyada bir ineğe binen kişinin karısı hastalanır veya hasta ise bu hastalıktan şifa bularak iyileşir. Bazı alimlere göre ise bu rüya kişinin mirasa konmasına veya ganimet elde ederek servet kazanmasına işarettir.

Rüyada İnek Kovaladığını Görmek
   Rüyada inek kovalayan kimse bir kadına aşık olarak sürekli onun peşinden gider ve bu uğurda gözü hiçbir şey görmez olur. Bazı tabircilere göre bu rüya, kişinin geçimini çalışıp çabalayarak kazanacağına işarettir. Eğer rüyanızda inek sizi kovalamışsa, yakın zamanda tüm borçlarınızdan kurtulacağınıza ve maddi açıdan rahat edeceğinize yorulmaktadır.

Rüyada İnek Sürüsü Görmek
   Rüyada görülen inek sürüsü elde edilecek çok miktarda mal, para veya şan, şöhrettir. Böyle bir sürü ile karşılaşan kişinin önüne oldukça parlak imkânlar çıkar ve bu imkanları kullanarak servet sahibi olur. Bazı alimlere göre ise inek sürüsü çok sayıda kadının sembolüdür. Kadınların bulunduğu bir ortama, topluluğa veya cemaate yorulmaktadır.

Rüyada İnek Kesmek
   Rüyada inek kesen kimse yakın zamanda iş hayatında oldukça büyük başarılar kazanarak şöhret ve ün sahibi olur. Bu rüya genellikle zenginleşmeye yorulmaktadır. İneği kesen ve onun etini insanlar arasında taksim eden kimse tüm anlaşmazlıklarını çözerek tam bir sulh ve huzur bulur. Bazen de bu rüya insanlara yardım etmeye, onların ihtiyaçlarını gidermeye yorulmaktadır.

Rüyada İnek Pisliği Görmek
   Rüyada görülen inek pisliği çoğu alim tarafından paraya ve mala yorulmaktadır. İnek pisliğini eline alan kişi, giderek zenginleşir ve çok büyük bir mirasa konar. Bazen de bu rüya kişinin dünyalığına işarettir. Dünyada iyi bir halde bulunmasına ve güzel bir adla anılarak, toplum içinde saygı görmesine yorulmaktadır.

Rüyada İnek Yavrusu Görmek
   Rüyada görülen inek yavrusu özellikle hamileler veya eşi hamile olanlar için kız çocuğuna işarettir. Bu nedenle böyle bir rüya gören kimsenin kız evladı olur. İnek yavrusu bazen de elde edilecek az bir kazançtır. Geçimini sağlayan, çalışıp çabalayan bir kimseye veya zorlukla elde edilecek mal mülke de yorulabilmektedir.

Rüyada İnek Ahırı Görmek
   Rüyada inek ahırı gören kimse bir kadının evine gider veya bir kadının evinde bir ziyafete katılır. Bu rüya bazen de kişinin elde edeceği mala, ev almaya veya yeni bir eve taşınmaya işarettir. Rüyada ahırın yandığını görmek sevdiği kişi ile arasının bozulacağına veya eşi ile çeşitli tartışmalar yaşayacağına; ahıra girmek tanımadığı bir kadının evine girmeye işaret eder.

Rüyada İnek Eti Görmek
   Rüyada inek eti genellikle mal, mülk ve kadın ile yorulmaktadır. Rüyasında inek eti gören kimse hiç beklemediği bir yerden paraya veya mala kavuşur. İnek eti yemek mal elde etmek, inek eti dağıtmak ise insanlara maddi yardımda bulunmaktır. Rüyasında inek etinden yemek yaptığını gören kişi, büyük bir çalışmanın ve emeğin sonunda istediği şekilde bir hayata kavuşur.

Rüyada Sarı İnek Görmek
   Rüyada görülen sarı inek hastalıklı bir kadındır. Bu rüyayı gören kimse çevresinde hasta bir bayan varsa ona yardım etmeli ve ihtiyaçlarını görmelidir. Çünkü bu rüya kimsesiz, insanlara muhtaç yaşlı bir kadına da yorulabilir. Sarı bir ineği olanın eşi hastalanır veya hastalığı bulunan bir kadınla evlenir. Sarı inek sağmak ise böyle bir bayandan çocuk sahibi olmaktır. Sarı inek, hastalıktan sonra şifa bulmaya ve tüm hastalıkların iyileşmesine de yorulmaktadır.

Rüyada İnek İle Konuştuğunu Görmek
   Rüyada inek ile konuşan kimse gerçek hayatta kendisine namahrem olan bir kadınla konuşur ve sohbet eder. Bu rüya bazen de gayri meşru ilişkiler yaşamaya veya günaha girmeye işarettir. İnek ile konuşan yakında evlenir veya nişanlanır.


Tiflisi Tabirleri :

İmam Cafer Sadık (a.s):

Rüyada inek görmenin altı tabiri vardır:

1-Yöneticilik

2-Mal

3-Büyüklük

4-Riyaset

5-İyi geçecek bir yıl

6-Bol menfaat.


Hz. Danyal (a.s):

Kendinize ait bir ineğin sırtında oturduğunuzu görmek; söz sahibi birinin hizmetinde çalıştığınıza

Evinize bir sığır girdiğini görmek; Allah'ın inayetiyle yüzünüze hayır kapılarının açılacağına işarettir.


Allame Meclisi:

İnek; mal ve işe

Bir ineğin evinize girdiğini görmek; mal elde edeceğinize

Bir ineğin boynuzuyla size vurduğunu görmek; görevinizden azledileceğinize

Bir ineğe arpa ve buğday yükleyip eve götürdüğünüzü görmek; rızkınızın bollaşacağına

İnek eti yemek; mal ve miras elde edeceğinize ve gelirinizin artacağına

İnek sütü görmek; şifa bulacağınıza

İnek postu ve pisliği görmek; bahtınızın açılacağına ve mal elde edeceğinize

İnek yavrusu (dana) satın alıp eve getirdiğinizi görmek; üzüleceğinize

Siyah bir ineğe bindiğinizi görmek; öncü ve saygın bir şahsiyet olacağınıza işarettir.


İbn-i Sirin:

Besili bir ineğe sahip olduğunuzu görmek; aynı yıl içerisinde rızkınızın bollaşacağına

Zayıf ve cılız bir ineğe sahip olduğunuzu görmek; bunun aksine

İnek eti görmek; mal elde edeceğinize

İnek postu görmek; mirasa konacağınıza

İnekten süt sağıp içtiğinizi görmek; malınızın artacağına

Gebe inek görmek; ümitleneceğinize

Besili bir inek satın aldığınızı görmek; zengin bir kadınla evleneceğinize

İnek satın aldığınızı ve onunla konuştuğunuzu görmek; rızkınızın bollaşacağına

Bir inekle boğuştuğunuzu ve ineğin sizi ısırdığını görmek; karınızı aldatacağınıza

Evinize bir ineğin girdiğini görmek; gelirinizin artacağına işarettir.


Kirmani:

Sığır eti sattığınızı görmek; alışveriş yapacağınıza

Evinize veya oturduğunuz sokağa bir sığırın geldiğini görmek; hayır ve bereket elde edeceğinize…

Bir işle meşgul olduğunuz sırada bir ineğin gelerek sizi yere düşürdüğünü görmek; görevinizden azledileceğinize veya tacirseniz, malınızın azalacağına işarettir.


Cabir Mağribi:

Çok sayıda sığırınız olduğunu, birini kestiğinizi ve etinin bir grup tarafından paylaşıldığını görmek; bölgede yaşayan büyük bir şahsiyetin öldürüleceğine ve malının gasp edileceğine

İneklerin yerleri eşelediklerini görmek; bol miktarda mal elde edeceğinize

Sığırlarla boğuştuğunuzu görmek; büyük bir şahsiyetle aranızda husumet çıkacağına işarettir.


Çağdaş Ulema:

İnek görmek; bahtınızın açılacağına ve mutlu olacağınıza

İnek sağmak; rahat para kazanacağınıza.

Ölü inek görmek; yapacağınız bir işte çok zarar edeceğinize.


İnek ahırı görmek; ölümcül bir hastalıktan kurtulacağınıza işarettir.Etiketler; görmek, görülmesi, gördüm, görmenin, islami, dini, rüyam, rüyamın, tabiri, tabirleri, kitabi, tabirci, tabircisi, yorumu, yorumları, ne, demek, demektir, anlama, anlamı, nedir, gelir, geliyor, gelmektedir, alim, alimi, seyyid, Süleyman, nablusi, diyanet, ihya, molla, cami, camii, cabir, magribi, kirmani, tiflisi, danyal, müellif, el, salimi, ebu, said, vaaz

2 yorum:

  1. Rüyanızı paylaşabilir veya yorumlanmasını istediğiniz rüyalarınızı bize yazabilirsiniz. Bunun için Lütfen alttaki Yorum Ekle veya iletişim bölümümüzü kullanın. Eğer kayıtlı bir hesabınız yoksa veya adınızın gizli kalmasını istiyorsanız Yorumlama Biçimi kısmından Anonim seçeneğini işaretleyiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

    HayrolaRuya.com | İslami Rüya Tabirleri

    YanıtlaSil
  2. Rüyamda inek gördüm ve ineklerden korktuğum için inek üzerime üzerime doğru geliyordu ama inek ve ben nasil olsa bagli bana bisey yapamaz diye yanina yaklastim daha sonra o inek gözüme kardeşimin yüzüne bürünmüş şekilde geldi daha sonra konuşmaya başladı.

    YanıtlaSil

RSS

HayrolaRuya © 2015-2021 - Powered By Blogger

İletişim | Gizlilik Politikası | Telif Bildirimi