Rüyada NEHİR Görmek

nehir-dere-ırmak-ruyada-gormek-nedir-gorulmesi-ne-anlama-gelir-dini-ruya-tabiri-tabirleri-islami-ruya-tabiri-yorumlari-kitabi-ruya-yorumu-hayrolaruya.com

Rüyada NEHİR Görmek Rüya Tabirleri


   Rüyada nehir görmek ağaçların bol meyve vermesi, ekinlerin filizlenmesi, fidanların boy vermesine işaret eder. Yani nehir doğanın uyanışı ve baharın gelişinin müjdecisidir. Rüyada bir yerde nehir görmek o yerde yaşamın güzelleşeceğine, rızkın artacağına ve hayatın kolaylaşacağına delalet eder.
   Rüyada nehrin kötü ve pis olması o yerde sorunlar çıkacağına, ekinlerin telef olup, kişilerin açlık çekeceği anlamına gelirken, diğer yandan temiz ve beyaz köpüklü nehir görmek bunun tam tersi şekilde tabir edilir. Bol nimet demektir. Rüyada alabildiğine engin nehirler söz sahibi, sırtı yere gelmeyecek kimseler, daha normal büyüklükteki nehirlerse resmi görevliler olarak ifade edilir.

Rüyada Nehir Taşması
   Bolluğun ve bereketin yağması olarak değerlendirilir. O yerde her şeyde ucuzluk olacak, herkes istediğine bol bol sahip olacak ve doyacak diye yorum yapılır.

Rüyada Nehir Geçmek
   Zorlukları aşarak hedefe ulaşmaya delalet eder. Bu sayede kişinin kendine olan inancı ve öz güveni de yerine gelmiş olacaktır.

Rüyada Nehir Kenarında Yürümek
   Tüm sıkıntıları geride bırakmaya, hastalıkları atlatmaya ve rahatlığa kavuşmaya delalet eder. Rüya sahibi kaybettiği neşesine yeniden kavuşacak demektir.

Rüyada Nehir Suyu İçmek
   Rüyada nehir içmek ya da nehir suyu içmek mutluluk, kısmet ve şifadır. Nehir suyu tatlıysa o halde kişinin büyük bir malın varisi olacağı ve mirasa konarak servet sahibi olacağı anlamına gelir.

Rüyada Nehire Girmek
   Güzel bir yerde olmak ya da tatil için yeni bir yerde yeni doğal güzellikler keşfetmek şeklinde tabir edilir.

Rüyada Nehir Üzerinde Yürümek
   Rüyasında nehir üzerinde batmadan yürüdüğünü gören kişi Allah katından makbul işler yapan, hidayete ermiş kişi olarak değerlendirilir. Rüya sahibi yine temiz ve iyi niyetle bir hayır işi yapmaya gönüllü olacak diye yorumlanır.


Diyanet Rüya :

Rüyada bir nehir görülmesi, değeri yüksek, şöhretli ve temiz bir kimseye yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir nehirde yıkandığını görmesi; o kimsenin büyük bir zattan yardım göreceğine delalet eder. Rüyanızda suyu bulanık bir nehir görmeniz; sizin üzüntü ve kedere maruz kalacağınıza yorumlanır. Bekar bir kimsenin rüyasında bir nehirden su içtiğini görmesi; o kimsenin kısmetinin açılarak evleneceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir nehrin bir kenarından öteki kenarına atladığını görmesi; o kimsenin üzüntü ve kederlerinden kurtulacağına, düşmanlarına üstün geleceğine ve hayırlara ereceğine, bir kimsenin rüyasında cennet nehirlerinden birisini görmesi veya suyun dan içmesi; o kimsenin ilme, Kur'an'a ve hayra nail olacağına delaletle tabir olunur. Rüyanızda Kevser nehrinden içtiğinizi görmeniz; sizin ilim öğreneceğinize, amel yapacağınıza, güzel inanca sahip olacağınıza ve Hz Peygamber (a.s.)'in sünnetine uyacağınıza işaret eder. Rüyanızda sütten bir nehir görmeniz; İslam'ı tatbik ettiğinize, rüyanızda bal nehri görmeniz; ilim ve Kur*an ehlinden olduğunuza, rüyanızda şarap (cennet şarabı) nehri görmeniz; Allah'a aşık olacağınıza ve haramlardan sakınacağınıza yorumlanır.


İhya Rüya Tabirleri :

Durgun ve aheste aheste akan ırmak huzur ve sükuna,
dalgalı ve hırçın akan nehir heyecan ve strese;
Bir ırmaktan su içmek, dünya hayatında insanın tabi tutulduğu imtihanlardan birine,
Nehir sürekli rızka, salih amele, kadri yüce insana,
Nehre girmek büyük bir zat ile münasebet kurmaya yahut böyle birinin huzuruna çıkmaya; yolculuğa, devlet hizmetinde bulunmaya,
Nehrin bir kıyısından öbür kıyısına atlamak gam ve kederden kurtulmaya, düşmana galip gelmeye,
Nehirden üzerine bulanık su yahut çamur sıçradığını görmek üzüntüye,
Çarşı ve pazarlarda akan ırmakta halkın abdest alması devletin adaletine,
Çatı ve damlar üzerinden akarak evlere giren ve ortalığı ıslatan ırmak saldırgan düşmana ve devletin zulmüne,
Evinden bir nehir çıktığını ve kimseye bir zararı olmadığını görmek halka hizmet etmeye,
Kendinin bizzat nehir olduğunu görmek kan tutarak vefat etmeye,
Suyu tatlı ve berrak olan nehir güzel geçime, onun suyundan içmek hoşluk ve sefa içinde yaşamaya,
Suyu bulanık akan ırmak üzüntü ve kedere,
Bir beldedeki nehrin başka bir bölgeye geçmiş olduğunu görmek devlet yönetiminde meydana gelecek değişikliklere,
Cennet ırmaklarından birini görmek ve suyundan içmek ilim ve Kur'an'a, hayır ve kurtuluşa,
Kevser ırmağını görmek ve ondan içmek düşmana galip gelmeye, tövbe etmeye, inançsız kimsenin hidayet bulmasına, hayırlı kadına ve helal kazanca,
Dicle nehri halifeye;
Seyhun Hind melikine,
Ceyhun İran ve çevre ülkelerin devlet başkanlarına,
Nil nehri Mısır ve o belge devletlerinin başkanlarına, işarettir.


Seyyid Süleyman :

Suyu tatlı ve berrak bir nehir görmek; geçim kolaylığı ve güzel bir hayattır. Suyundan içen rahat bir ömür sürer.
Bazılarına göre büyük nehirler; devlet başkanı ile, küçük nehirler, üst kademedeki diğer idareciler ile tabir olunur. Kendine ait bir arazide nehir gören, rüyayı babasıyla yorumlamalıdır.
Dicle nehri; halifeye, Seyhun nehri; Hint melikine, Ceyhun nehri; Iran ve o civar hükümdarına, Fırat nehri; Rum melikine, Nil ise; Mısır ve civarındaki meliklerine delalet eder.
Yüksek bir yerden nehir aktığını görmek; hayır ve nimet yahutta Cennet habercisidir.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Nehir görenin aklı ve geçimi artar.
Kirmani diyor, bir nehirde yüzmek veya boğulmak; deniz gibi tevil olunur. Nehirden süt, bal, şerbet gibi bir şeyin akması rızk ve hayırdır. Nehirde pis bir şey akması fitne ve zarardır. Nehir, emir ve vezirle tevil edilir.
Abdulgani'en Nablusi duyuruyor ki: Nehir kıymetli bir zata işarettir. Bir nehre giren, büyüklerle münasebette bulunur. Nehirden su içmek; iyi değildir. Nehrin bir yanından öte yakasına atlayan; düşmanına galip gelir ve üzüntüden kurtulur. Nehre girmek; bir görüşe göre sefer veya devlet hizmetidir. Çarşıda akan bir nehirden halkın abdest aldığını görmek; devlet başkanının adaletine delalettir. Nehir suyunun etrafı basması; hükumetin zulmüdür yahutta düşman istilasıdır.MollaCami Tabiri :

Rüyada nehir görmek, kadri yüce bir kimseye işarettir. Rüyada nehre girdiğini gören kimse, büyük insanlardan birisine karışır ve Cenab-ı Hakkın "Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir." mealindeki ayete (Nuh suresi a. 23) göre nehir ve ırmaktan su içmek iyi değildir.Rüyada nehrin bir tarafından diğer tarafına sıçradığını gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve düşmanına galip gelir. Bazı tabirciler nehir, içine giren kimse için yolculuktur, bazen de sultanın hizmetine girmeye işarettir, dediler. Bir kimse rüyada bir nehrin evinden çıktığını ve hiç bir kimseye zarar ve ziyan vermediğini görse, sultan tarafından insanlar hakkında iyi ve meşru bir emrin çıkmasına işarettir. Rüyada kendisinin nehir olduğunu gören kimse, kan tükürerek ölür. Veya yaralanır ya da bir yerinde çıban çıkar. Eğer nehirden çamur bulaşsa o kimseye o büyük zattan üzüntü, keder ve korku erişir. Nehrin suyu bulanık, koyu ve karışık olursa, yine tabir böyledir. Nehirden su içtiğini ve nehrin suyunun berrak olduğunu gören kimseye içtiği suyun miktarınca o büyük zat tarafından hayır erişir.


Etiketler: göre, gore, görmek, gömek, gormek, gomek, görülmesi, gorulmesi, gördüm, gordum, görmenin, gormenin, islami, ıslamı, dini, dını, rüyam, rüyam, rüyada, rüyada, rüyamda, ruyamda, rüyasında, ruyasinda, rüyamın, ruyamin, tabiri, tabırı, tabirleri, tabırlerı, kitap, kıtap, kitabi, kıtabı, tabirci, tabırcı, tabircisi, tabırcısı, tabirine, tabırıne, tabirlerine, tabırlerıne, yorumu, yorumları, yorumlari, ne, demek, demektir, demektır, anlama, anlamı, anlami, nedir, nedır, gelir, gelır, geliyor, geliyor, gelmektedir, gelmektedir, imam, ımam, ,mami, ımamı, alim, alım, alimi, alımı, seyyid, seyyıd, süleyman, suleyman, nablusi, nablusı, diyanet, dıyanet, ihya, ıhya, molla, cami, camı, camii, camıı, cafer, cabir, cabır, magribi, magrıbı, kirmani, kırmanı, tiflisi, tıflısı, danyal, müellif, muellıf, el, salimi, salımı, ebu, said, saıd, vaaz, vaiz, vaız, ismail, ısmaıl, eşas, esas, asil, asıl, gercek, gerçek, hakiki, hakıkı, kaynak, doğru, dogru, kaynaktan, kaynakdan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

RSS

HayrolaRuya © 2015-2021 - Powered By Blogger

İletişim | Gizlilik Politikası | Telif Bildirimi