Rüyada PEYGAMBER Görmek

peygamber-peygamberi-peygamberler-peygamberleri-ruyada-gormek-nedir-gorulmesi-ne-anlama-gelir-dini-ruya-tabiri-tabirleri-islami-ruya-tabiri-yorumlari-kitabi-ruya-yorumu-hayrolaruya.com

Rüyada PEYGAMBER Görmek Rüya Tabirleri


   Rüyada peygamber görmek, saygınlık kazanacak güzel ve faydalı işler yapmaya, Allah’a son nefesine kadar itaat etmeye, buyruklarına bağlı kalmaya, yasaklarına uymaya, mesleğinde en üst makamlara erişip, yönetici koltuğuna çıkmaya delalet eder. Rüyada peygamber görmek, toplumları ya da kitleleri peşinden sürükleme kudretine sahip olmaya işaret eder. Rüya sahibi bol rızka, kısmete, kazanca ve şansa sahip olacaktır. Güvende olmaya, kaza ve belalardan uzaklaşmaya ve uzun ömürlü olmaya tabir edilir. Rüyasında peygamber gören kişinin sağlığının, zenginliğinin ve rahatının ömür boyu devam edeceği yorumu yapılır.

Rüyada Peygamber Efendimizi Görmek
   Bir ömür hayır bulmaya, namuslu olmaya, güzel davranışa ve söze, kötü niyetlerden, düşüncelerden ve amaçlardan uzaklaşmaya, ruhunu güzelleştirmeye, ahlaklı olmaya, dinde huzur bulmaya, secde etmekten geri durmamaya işaret eder. Rüya sahibi gönül güzelliğine sahip olup, hayatta istediklerine kavuşacak demektir.

Rüyada Peygamber Efendimizin Sesini Duymak
   Rüya sahibi için hayırlı olacak haberler alması anlamına gelir. Kişi bu haberle birlikte fayda ve şifa bulacak, gönlü hoş olacaktır.

Rüyada Peygamber Olduğunu Görmek
   Rüyasında peygamber olduğunu gören kişi inandığı davada sonuna kadar gider ve son nefesine kadar savaşır diye tabir edilir. Aynı zamanda kendisine Allah tarafından büyük bir sabır baş edilir ve kişi yaşadığı her türlü zorluk ve acıya dayanma gücüne kavuşur diye yorumlanır.

Rüyada Peygamber Efendimizin Evini Görmek
   Korunmaya, belalı kişilerden ve belalı olaylardan uzakta olmaya, Allah’a yakınlaşmaya işaret eder. Peygamberin evi, kişinin mabedi olarak değerlendirilir yani rüya sahibinin kendini en huzurlu ve en güvende hissettiği bir mekana işaret eder.

Rüyada Peygamber Efendimizin Kabrini Görmek
   Onun yolundan gitmeye işaret eder. Rüya sahibi peygamberin inandığı her şeyi takip edecek ve onun gibi yaşamayı seçecektir diye tabir edilir.


Tiflisi Tabirleri :

İmam Cafer Sadık (a.s):

Rüyada peygamber görmenin on bir tabiri vardır:

1-Rahmet

2-Nimet

3-İzzet

4-Büyüklük

5-Zenginlik

6-Zafer

7-Saadet

8-Riyaset

9-Kudret

10-İki cihan saadeti

11-Bulunduğunuz veya uykuyu gördüğünüz yerde yaşayan insanlar için iyilik.

Hz. Adem'i (a.s) görmek; dindar biriyseniz, saygınlık elde edeceğinize

Hz. Adem (a.s) ile konuştuğunuzu görmek; ilim öğreneceğinize

Hz. Adem'in (a.s) elinizden tuttuğunu görmek; saygınlık kazanacağınıza

Hz. Adem'e (a.s) itaat etmediğinizi görmek; isyankar olacağınıza ve kötü şeylerle karşılaşacağınıza

Hz. Havva'yı (s.a) görmek; durumunuzun düzeleceğine, murada ereceğinize ve çok sayıda çocuğunuz olacağına

Hz. Şeys'i (a.s) görmek; geçiminizin iyi olacağına ve çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza

Hz. İdris'i (a.s) görmek; işlerinizin ve akıbetinizin iyi olacağına

Hz. Nuh'u (a.s) görmek; ömrünüzün uzun olacağına, ancak düşmandan yana sıkıntı yaşayacağınıza

Hz. Hud'u (a.s) görmek; düşmanlarınız tarafından kınanacağınıza, ancak onlara galip geleceğinize

Hz. Lut'u (a.s) görmek; işlerinizin iyi olacağına

Hz. Salih'i (a.s) görmek; bir yerden bir yere taşınacağınıza, işlerinizin iyi olacağına ve hayır kapılarının yüzünüze açılacağına

Hz. İbrahim'i (a.s) görmek; Allah'ın inayetiyle hacca gideceğinize

Hz. İsmail'i (a.s) görmek; saygınlık kazanacağınıza ve hacetinizin reva olacağına

Hz. İshak'ı (a.s) görmek; çocuklarınızdan yana üzüleceğinize, sonunda üzüntüden kurtulacağınıza ve mutlu olacağınıza

Hz. Yakub'u (a.s) görmek; yakınlarınızdan bühtan işiteceğinize, sonunda saygınlık kazanacağınıza ve işlerinizin düzeleceğine

Hz. Şuayb'ı (a.s) görmek; insanların size küseceğine, daha sonra durumunuzun düzeleceğine ve zengin olacağınıza

Hz. Musa'yı (a.s) görmek; ailenizle bir sorun yaşayacağınıza ve daha sonra bu sorunların ortadan kalkacağına

Hz. Harun'u (a.s) görmek; rahmet kapılarının yüzünüze açılacağına

Hz. Davud'u (a.s) görmek; ailenizle bir sorun yaşayacağınıza ve perişan olacağınıza

Hz. Yusuf'u (a.s) görmek; makam elde edeceğinize, malınızın çoğalacağına ve işlerinizin düzene gireceğine

Hz. Zekeriya'yı (a.s) görmek; ibadet ve itaat ehli biri olacağınıza

Hz. Yahya'yı (a.s) görmek; dünyevi işlerden uzaklaşıp kendinizi ahirete adayacağınıza

Hz. Hızır'ı (a.s) görmek; daima emniyet içinde olacağınıza ve ömrünüzün uzayacağına

Hz. Danyal'ı (a.s) görmek; zorluklardan kolayca sıyrılacağınıza

Hz. Yunus'u (a.s) görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza ve işlerinizin düzeleceğine

Hz. Eyub'u (a.s) görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza ve karanlıktan aydınlığa çıkacağınıza

Hz. İsa'yı (a.s) görmek; kötü olan işlerinizin yeniden canlanacağına ve ibadet ehli olacağınıza

Hz. Muhammed'i (s.a.v) görmek; iki cihanda da saadet ehli olacağınıza; üzgünseniz sevineceğinize, borçluysanız borçlarınızın ödeneceğine, hapisteyseniz özgürlüğünüze kavuşacağınıza, korku içindeyseniz güvende olacağınıza, darlıktaysanız genişliğe çıkacağınıza ve fakirseniz zenginleşeceğinize… [Nitekim Süleyman, Resul-i Ekrem'in (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet eder: "Kim beni (rüyasında) görmüşse, gerçekten de görmüştür. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez."]

Resul-i Ekrem'in (s.a.v) belirli bir yerde feryat ettiğini görmek; o bölgenin mamurlaşacağına

Resul-i Ekrem'in (s.a.v) bir şey yediğini görmek; malınızın humusunu veya zekatını vermeniz gerektiğine

Resul-i Ekrem'i (s.a.v) belirli bir yerde üzgün görmek; o bölgede İslam'ın zayıf düştüğüne veya hor karşılandığına işarettir.


Abdullah b. Abbas :

Resul-i Ekrem'in cenazesini görmek; bulunduğunuz bölgede sıkıntı ve bela baş göstereceğine

Resul-i Ekrem'in (s.a.v) cenazesinin arkasından gitmek; bidat ehli olacağınıza

Resul-i Ekrem'i (s.a.v) ziyaret ettiğinizi görmek; mal varlığınızın artacağına ve saygınlık kazanacağınıza

Resul-i Ekrem'in size hayıflandığını görmek; dinden çıkacağınıza işarettir.


Allame Meclisi : Rüyada peygamberleri görmek iyiye işarettir.

Resul-i Ekrem'i (s.a.v) görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan kimselerin hayır işler yapacaklarına, cenneti hak edecek bir iş yapacağınıza ancak bir şeye müptela olacağınıza, üzgünseniz sevineceğinize, hapisteyseniz serbest kalacağınıza, fakirseniz zenginleşeceğinize, arzu ettiğiniz bir şey varsa çabucak gerçekleşeceğine, gurbetteyseniz vatanınıza geri döneceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, hastaysanız iyileşeceğinize, kafirseniz Müslüman olacağınıza, günahkarsanız tövbenizin kabul olacağına… ["Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler."[158]]

Resul-i Ekrem'i öfkeli görmek; bulunduğunuz bölgede fitne çıkacağına, bir sıkıntı yaşayacağınıza ve Allah'ın gazabına uğramamak için tövbe etmeniz gerektiğine işarettir. Peygamberlerden ve meleklerden herhangi birini rüyada görmek, onları gerçekten de gördüğünüzü gösterir. Zira şeytanlar veya cinler onların şekillerine giremezler.

Hz. Habil’i (a.s) görmek; mümin, takvalı ve saygın biri olacağınıza, ancak çok çile çekeceğinize

Hz. Şeys’i (a.s) görmek; Allah'ın inayetiyle ilim, hikmet, züht ve çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza ve ömrünüzün uzayacağına

Hz. Nuh’u (a.s) görmek; ömrünüzün uzayacağına, sevineceğinize ancak sıkıntıya düşeceğinize

Hz. İdris’i (a.s) görmek; büyük ve saygın bir kişi olacağınıza

Hz. İbrahim’i (a.s) görmek; hacetinizin reva olacağına, hayır işlere yöneleceğinize

Hz. İsmail’i (a.s) görmek; ölüm korkusu yaşayacağınıza ve çabucak mescit inşa edeceğinize

Hz. İshak’ı (a.s) görmek; güçlü bir düşmanın size musallat olacağına, ancak onu alt edeceğinize

Hz. Yakup’u (a.s) görmek; Allah'ın inayetiyle çok sayıda çocuk sahibi olacağınıza…

Hz. Yusuf’u (a.s) görmek; iftiraya maruz kalacağınıza ve bu yüzden sıkıntıya düşeceğinize, ancak bu sıkıntıdan kurtulup makam ve izzet bulacağınıza…

Hz. Zekeriya’yı (a.s) görmek; Allah'ın inayetiyle çocuk sahibi olacağınıza ve duanızın kabul olacağına

Hz. Yahya’yı (a.s) görmek; takvalı ve dindar biri olacağınıza ve (başkalarının) günahlarının akıbetinden güvende olacağınıza

Hz. Şuayb’i (a.s) görmek; biriyle, zarar etmenize neden olacak bir muamele yapacağınıza

Hz. Yunus’u (a.s) görmek; çok dua edeceğinize ve ağlayıp sızlayacağınıza

Hz. Eyyub’u (a.s) görmek; bir hastalığa yakalanacağınıza, malınızı kaybedeceğinize, evlatlarınızın öleceğine, ancak Allah'ın inayetiyle kaybettiklerinizden daha fazlasını yeniden elde edeceğinize

Hz. Davud’u (a.s) görmek; baht, kuvvet, izzet ve büyüklük elde edip zahit olacağınıza…

Hz. Süleyman’ı (a.s) görmek; devlet yönetiminde yer alacağınıza ve saygınlık kazanacağınıza

Hz. Musa’yı (a.s) görmek; düşmanınızın şerrinden güvende kalacağınıza ve onları alt edeceğinize

Hz. İsa’yı (a.s) görmek; Allah'ın inayetiyle temiz, bereketli ve güzel bir çocuk sahibi olacağınıza ve menfaat elde edeceğinize işarettir.


İbn-i Sirin :

Peygamberler üç şekilde tabir edilir:

Ulu'l-Azm peygamberleri görmek; büyüklüğe

Resulleri görmek; düşmana galip geleceğinize

Nebileri görmek; dindarlığa

Peygamber olduğunuzu görmek; kendinizi hangi peygamberin yerinde görmüşseniz o ölçüde sıkıntı yaşayacağınıza ve daha sonra rahatlığa çıkacağınıza…

Resul-i Ekrem'i (s.a.v) öfkeli görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların İslam'a riayet etmediklerine

Resul-i Ekrem'i (s.a.v) mutlu görmek; Resul-i Ekrem'in bulunduğunuz bölgede yaşayan insanlardan razı olduğuna işarettir.

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) herhangi bir uzvunu eksik görmek; bu rüya, sahibine göre tabir edilir. Çünkü Peygamberimizi iyiler de görebilir, kötüler de… İyi insanlar için müjdeleyici, kötü insanlar için korkutucudur. İyileri iyiliklere teşvik eder, kötüleri günahları karşısında korkutur ve tövbe etmelerini ister.


Kirmani :

Herhangi bir peygamberi kendi makamında mutlu görmek; makam ve saygınlık elde edeceğinize ve düşmanlarınıza galip geleceğinize

Herhangi bir peygamberi öfkeli görmek ve bir şeyler söylediğini duymak; o peygamberin ilminden nasipleneceğinize ve mutlu olacağınıza

Bir peygamberi öldürdüğünüzü görmek; ahdinize vefa etmeyeceğinize ve emanetlere sadık olmayacağınıza

Resul-i Ekrem'i (s.a.v) bulunduğunuz şehirde veya sokakta görmek; o bölgede bolluk olacağına

Resul-i Ekrem'in (s.a.v) herhangi bir yerinin kızardığını görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların inançlarında zayıflık olduğuna

Resul-i Ekrem'in (s.a.v) size taze veya kuru meyve verdiğini görmek; aldığınız meyve miktarınca ilim ve hikmet öğreneceğinize

Resul-i Ekrem'in (s.a.v) size bir giysi verdiğini görmek; dindarlığınızın artacağına işarettir.


Cabir Mağribi :

Ulu'l-Azm peygamberleri görmek; bulunduğunuz yerde savaş çıkacak olursa halkınızın düşmana galip geleceğine, üzgünseniz sevineceğinize ve dindar olacağınıza

Bir peygamberin bazı insanlara beddua ettiğini görmek; tövbe etmedikleri takdirde o insanların ilahi azaba uğrayacaklarına ve bu azaptan kurtulamayacaklarına işarettir.


Çağdaş Ulema :

Hz. İsa'yı (a.s) çarmıha çekilmiş olarak görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza

Peygamber olduğunuzu görmek; insanlar tarafından önemsenmeyeceğinize..


Peygamber görmek; Bir sırrınızın ortaya çıkacağına veya sahip olmak istediğiniz bir şeyden haber alacağınıza işarettir. Rüyada peygamberin verdiği haberler dikkatle incelenmelidir. Çünkü olaylar, genellikle hep bu haberler doğrultusunda gelişir.


Etiketler: göre, gore, görmek, gömek, gormek, gomek, görülmesi, gorulmesi, gördüm, gordum, görmenin, gormenin, islami, ıslamı, dini, dını, rüyam, rüyam, rüyada, rüyada, rüyamda, ruyamda, rüyasında, ruyasinda, rüyamın, ruyamin, tabiri, tabırı, tabirleri, tabırlerı, kitap, kıtap, kitabi, kıtabı, tabirci, tabırcı, tabircisi, tabırcısı, tabirine, tabırıne, tabirlerine, tabırlerıne, yorumu, yorumları, yorumlari, ne, demek, demektir, demektır, anlama, anlamı, anlami, nedir, nedır, gelir, gelır, geliyor, geliyor, gelmektedir, gelmektedir, imam, ımam, ,mami, ımamı, alim, alım, alimi, alımı, seyyid, seyyıd, süleyman, suleyman, nablusi, nablusı, diyanet, dıyanet, ihya, ıhya, molla, cami, camı, camii, camıı, cafer, cabir, cabır, magribi, magrıbı, kirmani, kırmanı, tiflisi, tıflısı, danyal, müellif, muellıf, el, salimi, salımı, ebu, said, saıd, vaaz, vaiz, vaız, ismail, ısmaıl, eşas, esas, asil, asıl, gercek, gerçek, hakiki, hakıkı, kaynak, doğru, dogru, kaynaktan, kaynakdan

1 yorum:

  1. Rüyanızı paylaşabilir veya yorumlanmasını istediğiniz rüyalarınızı bize yazabilirsiniz. Bunun için Lütfen alttaki Yorum Gönder veya iletişim bölümümüzü kullanın. Eğer kayıtlı bir hesabınız yoksa Yorumlama Biçimi kısmından Adı/URL seçeneğini tıklayıp Adı kısmına isminizi yazmanız yeterlidir. Adınızın gizli kalmasını istiyorsanız Anonim seçeneğini tıklayınız.

    HayrolaRuya.com | İslami Rüya Tabirleri

    YanıtlaSil

RSS

HayrolaRuya © 2015-2021 - Powered By Blogger

İletişim | Gizlilik Politikası | Telif Bildirimi