Rüyada RÜZGAR Görmek

Rüyada Rüzgar Görmek ile alakalı tabirler, Rüyada görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir? Rüya tabirlerine göre ve dini rüya tabirlerinde anlamı tabiri nedir


Rüyada RÜZGAR Görmek Rüya Tabirleri


   Rüyada rüzgar görmek, gelecek günlerden haberler verir. Rüyanın durumuna bağlı olarak ya da görülme şekline göre olumlu ya da olumsuz şekillerde tabir edilebilir. Genel bir yorumla, daha ziyade olumlu şeyler içerdiği söylenebilir. Rüyada rüzgar görmek, rüya sahibinin önünde güzel ve uzun bir ömür olacağı anlamına gelir. Gerek iş, gerekse özel hayatın yolunda gideceğine delalet eder. Rüya sahibi çok kısmetlidir, her yaptığı işin arkasından mutlaka devamı gelir ve rüya sahibi ne işsiz ne de ekmeksiz kalmaz. Rüzgar bazen de romantizm anlamına gelir. Gelip geçici olan bir yaz aşkı ya da hızlı başlayıp keyif veren ama kısa sürede noktalanacak olan birlikteliğe işaret eder.

Rüyada Rüzgar Estiğini Görmek
   Bu rüya, tek şekilde yorumlanmaz, rüzgarın esişine göre farklı şekillerde ifade edilir. Rüzgarın şiddetli olması ve her şeyi önüne katıp götürmesi, musibetler yaşanacağı anlamına gelir. Eğer rüzgar hafif hafif ve serinletecek kadar yumuşak ve güzel esiyorsa hayırlı olayların gerçekleşeceğine delalet eder. Meltem esen rüzgar da heyecan verici bir olayın yaşanacağına tabir edilir.

Rüyada Rüzgarı Hissetmek
   Mutluluk, ferahlık ve esenlik anlamına gelir. Rüya sahibinin sıkıntı ve üzüntülerinden uzaklaşacağına, problemlerini çözeceğine ve kendisine dert olan şeylerden kurtulup, huzur bulacağına delalet eder.

Rüyada Rüzgar Sesi Duymak
   Uzaktan gelecek ya da daha vakti olduğu için, bir süre sonra duyulacak olan kötü haberlere delalet eder. Bu haber rüya sahibine büyük keder verecek ve bu olay uzun bir süre mutluluğun kendisinden uzak olmasına neden olacaktır.

Rüyada Rüzgar Gülü Görmek
   Hoşluk ve iyilik anlamına gelir. Rüya sahibinin dudağının kenarında tatlı bir tebessüm yaratacak olan hoş bir habere ya da güzel bir gelişmeye yorulur.

Tiflisi Tabirleri :

İmam Cafer Sadık (a.s) :
   Rüyada rüzgar görmenin dokuz tabiri vardır:

1-Müjde

2-Hükmetmek

3-Mal

4-Ölüm

5-Matem

6-Öldürmek

7-Hastalık

8-Şifa

9-Rahatlık.

Rüyada rüzgarın üzerinde oturduğunuzu görmek; büyüklük demektir.

Allame Meclisi :
   Rüzgar görmek; rahmet, bereket, feryat, kıtlık, hastalık, küfür, yalan ve orduya

Rüzgarın üstünde oturduğunuzu görmek; makam elde edeceğinize ve tüm arzularınızı elde edeceğinize

Evinizde ılık rüzgar estiğini görmek; geçim konusunda genişliğe çıkacağınıza, rahatlık elde edeceğinize ve rızkınızın bollaşacağına

Hortum görmek; bir afete yakalanacağınıza, zor bir hastalık geçireceğinize veya zalim bir ordunun eline düşeceğinize

Şiddetli rüzgarın ağaçları söktüğünü görmek; bölgede ölümlerin artacağına ve ekinlerin azalacağına

Badı saba (sabah yeli) estiğini görmek; baht, kuvvet, nimet ve zafere

Kuzeyden esen rüzgar görmek; rahatlık, genişlik, sıhhat, bereket, doğru haber ve bolluğa

Tufan, toz, toprak, karanlık, çiy, kar vb. doğa olaylarını bir arada görmek; bölgede açlık, kıtlık, fitne, bela, ani ölümler ve veba salgını baş göstereceğine işarettir.

İbn-i Şirin :
   Şiddetli rüzgarın estiğini görmek; yöre halkının korku ve endişe içinde olacağına

Şiddetli rüzgarın ağaçları kökünden söküp çıkardığını ve yıkıma neden olduğunu görmek;   yöre halkının veba, kızamık vb. hastalıklara müptela olacağına, çeşitli belalarla karşılaşacağına işaret eder.

Kirmani :
   Soğuk rüzgar; bölge halkını perişan edecek hastalıklara

Ilıman rüzgar; bölge halkının sağlık ve afiyet içinde olacağına

Rüzgarın sizi bir yerden başka bir yere sürüklediğini görmek; yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculukta saygınlık göreceğinize işarettir.

Cabir Mağribi :
   Şiddetli bir rüzgarın sizi gökyüzüne kaldırdığını görmek; ecelinizin yakın olduğuna

Rüzgârın sizi gökyüzünden aşağı indirdiğini görmek; önce hastalığa yakalanacağınıza, sonra da iyileşeceğinize işarettir.

İsmail Eş’as :
    Batı yönünden yumuşak rüzgar estiğini görmek; bölge halkının malının çoğalacağına

Kuzey yönünden yumuşak rüzgar estiğini görmek; bölge halkının rahatlığına

Rüzgarın getirdiği sesleri işitmek; bölge halkının hükümetten yana hayır göreceğine

Rüzgârın bölge halkını içine alıp gökyüzüne götürdüğünü görmek; insanlardan büyüklük ve saygınlık göreceğinize işarettir.

Çağdaş Ulema :
   Rüzgar esintisini yüzünüzde hissetmek; utanç ve çekingenliğe


Rüzgar esintisini sırtınızda hissetmek; işlerinizde ilerleyeceğinize işarettir.

Diyanet Rüya Tabiri :
   Rüyada rüzgar görülmesi; İmam-ı Nablusi’nin yorumuna göre: Rüyada rüzgar görülmek beş şekilde yorumlanır. Bunlar da: Yolculuk, sevinç, hayatta değişiklik, evlenmek ve doğum. Bazı yorumculara göre: Rüyada rüzgar görülmesi; mevkisi yüksek ve zengin bir kişinin düşmanlığına ve ondan gelecek kötülüğe işarettir. Bir kimsenin rüyasında rüzgarın önündeki her şeyi sürükleyerek götürdüğünü görmesi; o kimsenin işlemiş olduğu sevaplarını kaybedeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında rüzgardan evinin yıkıldığını görmesi; o kimsenin boşanarak yuvasının yıkılacağına veya evin reisinin vefat edeceğine işaret şeklinde yorumlanır

İhya Rüya Tabirleri :
   Devlet başkanına, onun ülkesine, ordunun kurmay heyetine ve diğer birimlerine, bakanlara ve diğer devlet memurlarına; Batıdan esen rüzgar afet ve belalara, fırtına musibete, Güneydoğudan esen saba rüzgarı zafer ve müjdeye, rahmete, bolluk ve berekete, Mutedil olarak esen rüzgar hayır ve berekete, yerden toz ve toprak kaldıran rüzgar savaşa, Yel ve hafif rüzgar nezle ve baş ağrısı gibi yaygın ve sıradan hastalıklara, Korku, tehlike ve karanlık olmaksızın, rüzgarın bir kimseyi bir yere nakletmesi -ehli olanlar için- melik olmaya, önemli bir göreve getirilmeye, diğerleri için iş ve ticaretteki durgunluğun gitmesine; ürpertili, karanlık ve korku atmosferi içinde rüzgarın bir kimseyi bir yere götürmesi zahmet ve sıkıntıya, üzüntü ve kedere, Ağaçları, evleri vs. alıp götüren ve herşeyi yıkan fırtına umumi bela ve musibetlere, Gökgürültüsüyle birlikte görülen rüzgar, gücü nispetinde kahredici olan devlet başkanına, Şiddetli rüzgarın (fırtına) bir yöre halkının üzerine doğru esmesi onlar için korku ve şiddete, fırtına orada ağaçları kökünden sökerse, devlet başkanından kaynaklanacak olan gazaba, Bilinen yönlerden esen rüzgarlar (imbat vs.) güzel ve hoş haberlere, rahmet ve berekete, Kızılyel ana babaya asi olmaya, halkın ayak takımının harekete geçmesine delalet eder.

Seyyid Süleyman :

   İbn-i Sirin demiştir ki: Şiddetli bir rüzgarın estiğini görmek; o bölgede yaşayanların büyük bir korkuyla karşılaşmalarına işarettir. Ağaçları kökünden sökecek derecede kuvvetli esen bir rüzgar; veba, kolera gibi felaketlere sebep olacak hastalıklara veya büyük bir kıtlığa delalet eder.
   Kirmani demiştir ki: Sam rüzgarları yani sıcak esen rüzgarlar; yakıcı hastalıklara, kış rüzgarı; soğuk hastalıklara delalettir. Rüzgarın sakin sakin esmesi, sıhhat ve selamettir. Bahar rüzgarları, o bölgede yaşayanların huzuruna işarettir.
Rüzgarın kendisini sürüklediğini gören, fayda ve mevki sağlayacağı uzun bir yolculuğa çıkar.
   Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Şiddetli bir rüzgarla yerden göğe doğru havalandığını görenin, eceli yakındır. Havalandıktan sonra tekrar yere inen, hastalanır. Fakat, şifaya kavuşur.
Rüzgara bindiğini görenin; mevkii yüksek, sözü geçkin olur.
   İsmail El Eş-as diyor ki: Doğu rüzgarlarının estiğini görmek; o mekan ahalisinin hayır ve sıhhatine, batı rüzgarının hafif hafif estiğini görmek; orada yaşayanlarının bol nimete kavuşmalarına işarettir. Kuzey rüzgarları; rahata ve şifaya delalet eder. Lakin bu rüzgarın şiddetli estiğini görmek; iyi değildir. Rüzgarın sesini işitmek; padişahın şöhretine işarettir. Rüzgarın bazı adamları havaya kaldırması; o şahıslar için, şeref ve saadet habercisidir.

İki taraftan esen rüzgarların karşılaşması, savaşa delalet eder.
Etiketler: ile, alakalı, tabirler, nasıl, tabir, edilir, göre, görmek, gömek, görülmesi, gördüm, görmenin, islami, dini, rüyam, rüyada, rüyamda, rüyasında, rüyamın, tabiri, tabirleri, kitap, kitabi, tabirci, tabircisi, tabirine, tabirlerine, yorumu, yorumları, ne, demek, demektir, anlama, anlamı, nedir, gelir, geliyor, gelmektedir, imam, imamı, alim, alimi, seyyid, süleyman, nablusi, abdulgani, diyanet, ihya, molla, cami, camii, cafer, cabir, magribi, kirmani, tiflisi, danyal, müellif, el, salimi, ebu, said, vaaz, vaiz, ismail, eşas, esas, asıl, gerçek, hakiki, kaynak, doğru, kaynaktan, kaynakdan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

RSS

HayrolaRuya © 2015-2021 - Powered By Blogger

İletişim | Gizlilik Politikası | Telif Bildirimi