Rüyada ALLAH Görmek

Rüyada Allahın Görülmesi dini ve islami rüya tabirlerine göre nasıl tabir edilir, rüyasında görmenin tabiri ne demektir, anlamı nedir, ne anlama gelir, rüya tabirleri kitabı, kitap tabirleri, tabirine göre, rüyasının yorumu ve yorumları gerçek hakiki doğru kaynaktan ne demek, rüya tabirleri HayrolaRüya
Rüyada ALLAH Görmek ne demektir? Rüya tabiri nedir?

Rüyada ALLAH Görmek Rüya Tabirleri


   Rüyada Allah görmek, rüyayı gören kişinin arif kimse olduğuna, hidayete ermeyi ve hikmete kavuşmayı da başaracağına işaret eder. Çok hayırlı bir rüya olduğu şeklinde kabul edilir ve rüyayı gören kişinin dualarının da, tövbelerinin de kabul olacağına işaret ettiğine yorulur. Rüya sahibinin şifalara ve çarelere kavuşacağı, iyileşeceği, canlanacağı, tazeleneceği, uzun, sağlıklı ve de huzurlu bir hayat yaşayacağı anlamına gelir.

Rüyada Allah Yazısı Görmek
   Rüyayı gören kişinin şansının ve kısmetinin hep açık olacağına, ekmeğinin ve kazancının temiz kalacağına, edindiği dünya mallarının da tabiri caizse anne sütü gibi ak olacağına delalet eder. Rüya sahibinin namusu ve onuru ile ekmek yiyeceğine, başarılı olacağına ve Allah’ın yardımlarına ereceğine yorulur.

Rüyada Allah Demek
   Rüyayı gören kişinin dertlerinden, sıkıntılarından ve sorunlarından kurtulacağına, rahatlayacağına, huzuru ve mutluluğu da bulacağına işaret eder. Rüya sahibinin hem maddi hem de manevi anlamda hayallerine kavuşacağına alamet eder.

Rüyada Allah İsmini Duymak
   Rüyayı gören kişinin bolluğu, bereketi ve zenginliği bulacağına, gerçek mutluluğu tadacağına, müjdeli ve sürpriz gelişmeler yaşayacağına bu sayede tüm dertlerinden, karamsarlığından, umutsuzluğundan kurtulacağına böylece yüzünün güler olacağına alamet eder.

Rüyada Allah Diye Bağırmak
   Rüyayı gören kişinin dileklerine ve hayallerine kavuşacağına tabir edilir. Rüya sahibinin en darda olduğu anda deyim yerindeyse Allah’ın kendisinin imdadına yetişeceğine, yine deyim yerindeyse onun yar ve yardımcısı olacağına işaret eder. Rüya sahibi Allah’ın pek çok lütuflarını bulacak demektir.

Rüyada Allah ile Konuşmak
   Rüyayı gören kişinin geleceğinin parlak, yolunun da açık olacağına tabir edilir. Rüya sahibinin yaşamındaki aksiliklerin, engellerin, başarısızlıklarının ve mutsuzluklarının sona ereceğine, kendisini güzelliklere, iyiliklere ve hayırlara götürecek doğru kapılara ulaşacağına ve yavaş yavaş kurtuluşa yaklaşacağına tabir edilir.

Diyanet Rüya Tabiri:
   Allah Teala'yı rüyada görmek farklı şekillerde yorumlanır. Önce şunu bilmek gerekir ki: Kur'an-ı Kerim'de: "O'nun benzeri hiçbir şey yoktur." (Şûra Sûresi, âyet; 11) buyrulmaktadır. Allah (c.c.)'ı azamet ve celaliyle keyfiyetsiz ve hiçbir şeye benzetmeden rüyasında gören kimsenin bu rüyası hayra işaret eder. Böyle bir rüya sahibinin dünyada müjdelenmesi ahireti için de dinin selameti ile yorumlanır. Böyle bir rüyanın aksi; rüya sahibinin kötü akibetine işaret eder. Özellikle rüyasında Allah'ı gördüğü halde, Allah o kimse ile konuşmazsa; böyle bir rüya gören kimsenin eğer hasta ise kuvvetli bir ihtimalle öleceğine işaret olunur. Sapık bir kimsenin böyle bir rüya görmesi; o kimsenin hidayete ermesi ile yorumlanır. Çünkü o kimse Allah'ı görmüştür. Zulme uğramış bir kimsenin bu rüyayı görmesi; düşmanlarına karşı muzaffer olacağına yorumlanır Bir kimsenin rüyasında Allah'ın sözünü duyduğunu görmesi; bid'at ile tabir edilir. Kişinin rüyasında Allah'ı görmediği halde sözünü işittiğini görmesi; eğer duvar arkasından işitiyorsa; makam ve mevkisinin yükseleceğine işaret eder Bir kimsenin rüyasında Allah'ı vasıf ve tarif edebileceği bir şekilde görürse; o kimsenin bu rüyası karmakarışık bir rüyadır. Çünkü Allah bu konunun başında mealini verdiğimiz ayetten de anlaşılacağı gibi yarattığı şeylerden hiçbirisine benzemez. Bir kimsenin rüyasında Allah'ı bir mekanda ve herhangi bir şeye benzer şekilde görmesi; o kimsenin Allah hakkında yalan söyleyen ve Allah'a yakışmayacak bir şeyi O'na nispet eden kimse olduğu şeklinde tabir edilir. Rüyanızda Allah'ın sizinle konuştuğunu ve konuşma esnasında bakmaya takat getiremediğinizi görmeniz; Allah'ın size merhamet edeceğine ve nimetlerinden bolca vereceğine yorumlanır. Rüyasında Allah'a baktığını gören kimsenin; ahirette Allah'ı göreceğine bu rüya delalet eder. Allah'ın misafiri olduğunu veya katında namaz kıldığını gören kimse; Allah'ın rahmeti ile kurtuluşa ereceğine, eğer arzu ediyorsa şehidlik mertebesine yükselmeye, dünya ve ahirette her istediği şeye kavuşacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında Allah'ın kendisine dünya eşyalarından bir şey verdiğini görmesi; o kişiye bela ve hastalığın geleceğine yorumlanır. Bela veya hastalık geldiğinde buna sabrederse sevaba nail olur. Bir kimse rüyasında Allah'ın kendisini affedeceğini ve cennetine koyacağını vadettiğini görse; o kimsenin Allah'ın kontrolü altında bulunduğuna ve ondan korkması gerektiğine delalet eder. Bir kimse rüyasında Allah'ı görüp de O'na bakmaya takat getiremediğini görse, yahut da sadece O'nun arşını veya kürsisini görse; kendisine bir hayrın gelmesine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Allah'tan kaçtığını ve Allah'ın da kendisini istediğini görmesi; eğer bu kimse ibadetlerini hakkıyla yapıyorsa bunlardan vazgeçip sapacağına, eğer ana-babası varsa onlara asi olacağına ve kendisi köle ise efendisinden kaçacağına işarettir. Rüyasında Allah ile kendi arasında bir perde olduğunu gören kimse; büyük günahları işleyerek günahkar olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Allah'ın kendisini okşadığını ve başını sıvazladığını görmesi; Allah'ın o kimseye keramet nasip edeceğine ve kendisine yaklaştıracağına, ancak hayatı boyunca da başından dert ve belaların eksik olmayacağına yorumlanır. Yine bir kimsenin rüyasında Allah'ı kardeş, ana-baba ve yakınlarından birisinin suretinde görmesi; Allah'ın o kimseye ikram ve ihsanda bulunacağına işaret eder. Ancak Allah, o kimsenin sevabını çoğaltmak için onun vücuduna bir belâ isa­bet ettirir. Bir kimsenin rüyasında Allah'ın bir mekana veya bir beldeye indiğini görse; Allah'ın o mekana veya beldeye adaletinin hâkim olacağına işaret eder. Allah'ın izniyle o yerde çok hayır ve ucuzluk olur Kişinin rüyasında Allah'ın bir mekana veya beldeye celal ile doğduğunu görmesi; o yer halkının helak olacağına, veba, bela, musibet ve benzeri şeylerin o yerlere isabet edeceğine yorumlanır. Allah'ı kederli, üzüntülü, mahkum ve mahsur bir kimsenin yanında görmek; sıkıntılardan kurtulmaya ve neticede sevinmeye işaret eder. Bir kimsenin rüyasında Allah'a (haşa) küfrettiğini görmesi; o kimsenin Allah'ın verdiği rızka razı olmayıp küfran-ı nimette bulunacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Allah'ın huzurunda durup ona baktığını görse; eğer bu kişi salih bir kimse ise bu rüya onun hakkında hayır ve rahmete, eğer salih bir kimse değil ise, bu halinden kaçınması gerektiğine işaret eder. Rüyasında Allah'a yalvardığını gören kimsenin bu rüyası; o kimsenin Allah'a yaklaştığına ve insanlar tarafından sevilen bir kimse olduğuna delalet eder. Rüyasında kendisini Allah'ın kabul ettiğini gören kimse; eğer iyi düşünce sahibi, salih birisi ise Allah onun ibadetlerini, okuduğu Kur'an'ı ve duasını kabul eder. Eğer iyi niyetli salih birisi değilse; bidat sahibi biri olduğuna bu rüya işaret eder. Rüyasında Allah'ın kendisini çağırdığını ve bu çağrıya icabet ettiğini gören kimse; Allah'ın izniyle hacc görevini yerine getirir. Rüyada Allah'ın özel bir mekana tecelli ettiğini görmek; o yer harap ise imarına, mamur ise harabına, halkı zalim ise Allah'ın onlardan intikam alacağına, mazlum iseler o yerde Allah'ın adaletinin tecelli edeceğine işaret eder. Bir kimse rüyasında "Euzü" çekmek suretiyle şeytandan Allah'a sığındığını görse; faydalı bir ilme sahip olacağına ve hidayete ereceğine yorumlanır. Ayrıca bu kişi düşmanlarının şerrinden emin, helal kazanç ile de zengin olur. Yine böyle bir rüya gören kimse; hasta ise şifa bulur. Allah'a sığınmak genel olarak; arkadaştan emin olmaya, pislikten temizlenmeye, dinden döndükten sonra tekrar İslam ile müşerref olmaya delalet eder. Bir kimse rüyasında Allah'ın rızasına uygun hareket ettiğini görse; böyle bir rüyanın görülmesi; iyi arkadaşların sevilmesine ve kötüleri­nin terk edilmesine yorumlanır.

Seyyid Süleyman :
   Hadis-i Serifte bildirildiği üzere Cenab-ı Hakk'ı cisimsiz olarak görmek; maksada nail olmaya, kıyamet gününde Allah (C.C.)'ı görmek lutfuna erişmeye delalet eder.
Huzur-u ilahide ayakta durduğunu ve Cenab-ı Perverdigar'ın kendisine baktığını gören, işlerinde selamet bulur. Rahmet-i İlahide olur.
Allah-ü Teala Hazretlerinin bir perdenin arkasından kendisine konuştuğunu gören, izzete kavuşur. Mal ve nimeti artar. Dini kuvvetlenir. Emniyet içinde olur. Perde olmaksızın konuşulduğunu gören, dini bir meseleden dolayı azarlanır.
Allah (C.C.) Hazretleri'nin kendisini yakınına aldığını, izzet ve ikramda bulunduğunu gören, ahirette Rahmet-i Ilahiyeye mazhar olur. Fakat, dünyada imtihan edilir. Bir musibete uğrar.
Cenab-ı Hakk'ın kendisine vaaz ettiğini gören, O'nun rızasını kazanacağı bir iş yapar.
Hazret-i Halik'in kendisine hayırlı bir müjde buyurduğunu gören, hayırsever olur. Dünya ve ahirette muteber kılınır.
Huzur-ı Ilahide ayakta durup, başını önüne eğen, bir zalimden zarar görür.
Rüyasında Allah-ü Teala Hazretlerinin kendisine bir şey verdiğini gören, bir belaya uğrar. Fakat, ahirette aziz olur.
Cenab-ı Hakk'ın bir yere indiğini görmek; rızk ve ni'met bolluğuna, orada yaşayanların düşmana galip geleceklerine işarettir.

Allah (C.C.)'ın kendisine "Bana gel." buyurduğunu görenin, eceli yakındır.

Etiketler; görmek, görülmesi, gördüm, görmenin, islami, dini, rüyam, rüyada, rüyamda, rüyamda, rüyasında, rüyamın, tabiri, tabirleri, kitap, kitabi, tabirci, tabircisi, yorumu, yorumları, ne, demek, demektir, anlama, anlamı, nedir, gelir, geliyor, gelmektedir, alim, alimi, seyyid, Süleyman, nablusi, diyanet, ihya, molla, cami, camii, cabir, magribi, kirmani, tiflisi, danyal, müellif, el, salimi, ebu, said, vaaz, vaiz, asil, gerçek, hakiki, kaynak, kaynaktan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

RSS

HayrolaRuya © 2015-2021 - Powered By Blogger

İletişim | Gizlilik Politikası | Telif Bildirimi