Rüyada ÇADIR Görmek

Rüyada Çadırın Görülmesi dini ve islami rüya tabirlerine göre nasıl tabir edilir, rüyasında görmenin tabiri ne demektir, anlamı nedir, ne anlama gelir, rüya tabirleri kitabı, kitap tabirleri, tabirine göre, rüyasının yorumu ve yorumları gerçek hakiki doğru kaynaktan ne demek, rüya tabirleri HayrolaRüya
Rüyada ÇADIR Görmek ne demektir?
Rüya tabiri nedir?


Rüyada ÇADIR Görmek Rüya Tabirleri


   Rüyada çadır görmek, hane içinde yaşanan şeylerin aile bireyleri arasında kalmasına ve dışarıya sızdırılmamasına delalet eder. Aile bireyleri, mutluluklarını ve sevinçlerini akrabaları, yakın çevresi ve komşuları ile paylaşırken, evde yaşanan kavgaları, küslükleri, anlaşmazlıkları dışarı belli etmiyor demektir. Bu rüya yine aile içindeki sürpriz gelişmelere, mutluluk verici haberlere işaret eder.

Rüyada Çadır Kurmak
   Rüyasında çadır kuran kişi, yeni bir atılım gerçekleştirecek ya da yeni bir girişimde bulunacak demektir. Bu yenilik rüya sahibi için yeni bir kazanç kapısı olacak ve kendisine uğur, bereket, şans, bolluk getirecektir.

Rüyada Çadır Almak
   Rüyada çadır almak, zorunlu olarak yeni bir ev açmak ya da farklı bir yere taşınmak anlamına gelir. Bu yer değişikliği her ne kadar zorunlu da olsa rüya sahibi için hayırlı olacak bir mekan değişikliğidir.

Rüyada Çadırda Uyumak
   Rüya sahibinin yapacağı bir hayır işine delalet eder. Kişi bir an bile tereddüt etmeden ve gözünü kırpmadan, canı gönülden, parasından vererek büyük bir hayır işi yapacaktır. Bu sevap kendisi için bir ömür yetecek kadar makbul ve önemli olacaktır.

Rüyada Büyük Çadır Görmek
   Rüya sahibinin aşk ya da velilik hayatına yani özel hayatına işaret eder. Kişinin eşi ya da sevgilisi ile mutluluğunun artacağına ve ilişkisinin her geçen gün daha fazla güçleneceğine tabir edilir.

Rüyada Çadır Toplamak
   Rüya sahibinin hayatında meydana gelecek olan aksiliklere ve olumsuz olaylara işaret eder. Kişi bazı zorluklarla karşılaşacak ve bu hem özel hem de iş hayatına olumsuz şekilde yansıyacak demektir.

Rüyada Çadırın Yandığını Görmek
   Çadır toplamakla benzer şekilde tabir edilir. Tatsız olayların yaşanması, kötü haberlerin alınması ve ailedeki düzenin bozulması anlamına gelir. Aynı zamanda kazancın düşeceğine de delalet eder.

Tiflisi Tabirleri :

İbn-i Şirin :
   Kurulu çadırda oturduğunuzu görmek; gördüğünüz çadırın çevresinde bir ordu görmüşseniz, ordunun büyüklük ve küçüklüğüne göre mal elde edeceğinize, tacirseniz yolculuğa çıkacağınıza ve bu yolculuktan gelir sağlayacağınıza…

Eski ve yırtık çadır görmek; zarara uğrayacağınıza işarettir.

Kirmani :

Çadırdan dışarı çıktığınızı görmek; saygınlığınızı yitireceğinize…

Çadırınızda bir padişahın oturduğunu görmek; işinizin düzene gireceğine veya düşmanınıza galip geleceğinize işarettir.

Nablusi Rüya Tabirleri :
   Rüyada görülen çadır, yolculuğa, kabre yahut zevceye veya eve delalet eder. Çadırların çokluğu bulutlara delalet eder. - Bir kimse kendi üzerine bir çadır kurulduğunu görse, sultan ise saltanatı ziyadeleşir. Eğer orduya mensupsa bir memuriyete tayin edilir. Tüccar ise yolculuğa çıkar hayır ve şerefe ve güzel bir cariyeye nail olur.
Kendi çadırının yanında beyaz bir çadır görse, o kimse iyilikle emreden kötülükten nehyeden ve büyük günahtan tevbe eden. bir adam olduğuna delalet eder. Kendi çadırında ayın bulunduğunu gören kimse taze delikanlı veyahut sultan evinden bir cariyeye aşık olur. Bir kimse kendisi için bir çadır görse kendisi de piyade olsa o kimse atlı olur, yahut bir askerin kumandanı olur.
Rüyada görülen çadır, ona giren kimse yahut kendisine mahsus olarak kurulan kimse için mülke delalet eder. Eğer mülke ehil ve müstahak değilse sultan tarafından izzet ve yüksekliğe nail olur. Büyük çadır ve kubbelerin tabiri çadırın tabirinden aşağıdır. Rüyada görülen ve bilinmeyen beyaz çadırlar şehitlerin kabirleridirler. Yeşil çadırların da tabiri böyledir.
Bir kimse bir çadırdan ayrılık suretiyle çıksa o kimse devletten ve yücelikten çıkar. İşten atılarak yardımcılarından ayrılır. Kendi çadırını dürülüp toplanmış görse, ömrünün tükenmesine delalet eder. Rüyada kubbe, kadındır.

Diyanet Rüya Tabiri :
   Bir kimsenin rüyasında çadır görmesi; kapalılıkla tabir edilir. Bir başka yoruma göre: Rüyada çadır görülmesi; yolculuğa, eşe veya kabre ya da eve işarettir. Rüyanızda çadır görmeniz; hayatınızın birtakım değişikliklere uğrayacağına, bir çok işlere girip çıkacağınıza ve sonunda mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağınıza yorumlanır. Rüyanızda bir çadır kurduğunuzu görmeniz; yeni bir işe atılım yapacağınıza, çadırınızın yıkıldığını görmeniz; halen yürütmekte olduğunuz işinizin bozulacağına, birçok çadırların olduğu yerde bulunduğunuzu görmeniz; ortakları çok olan bir şirkete veya kooperatife katılacağınıza delalet eder. Kişinin rüyasında kendi üzerine bir çadır kurulduğunu görmesi; eğer devlet başkanı ise yetki ve kuvvetinin artacağına, eğer orduya mensup birisi ise; bir göreve getirileceğine, eğer tüccardan birisi ise; kır yolculuğa çıkacağına, hayra, şerefe ve güzel bir hizmetçiye nail olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kendi çadırının yanında bir başka çadırın bulunduğunu görmesi; o kimsenin iyiliği emreden, kötülükten sakındıran ve büyük günahlardan tövbe eden bir kişi olduğuna, rüyasında kendi çadırında ayin yapıldığını gören kimsenin; bir cariyeye aşık olacağına, kişinin rüyasında kendisi için bir çadır görmesi; o kimsenin bir askeri birliğe komutan olacağına işaret eder. Rüyanızda bir çadırda oturduğunuzu görmeniz; hayatınızın birtakım değişikliklere uğrayacağına, bir kimsenin rüyasında çadır kurduğunu görmesi; o kimsenin bir ev alacağına veya başka bir eve taşınacağına, kişinin rüyasında kendi çadırının kurulduğunu görmesi; o kimsenin ömrünün bittiğine ve dolayısıyla öleceğine işaretle tabir edilir. Rüyada çadır bozup toplamak, ev hayatının bozulacağına ve işlerin sarpa saracağına yorumlanır.

İhya Rüya Tabirleri :
Tüccar için yolculuğa, ehil olan için yöneticiliğe, bekar için evlenmeye, diğer kimseler için mal ve dünyalığa,
Yeni çadır sevinç,
yırtık ve eskimiş çadır üzüntü,
Çadırda oturmak mülk ve saltanata,
Çadır kurmak ev edinmeye,
Çadırı söküp götürmek taşınmayya yahut görevden alınmaya,
Yeşillik bir alanda görülen çadırlar şehid kabirlerine,
Kıl ve keçeden yapılmış çadır halis kulluğa ve bunun sonucu kazanılacak ahiret mutluluğuna,
Çadır direğinin göçmesi ev reisinin hastalanmasına yahut namazı aksatmaya,
Çadırın orta direğinin kısa olduğunu görmek namazın tadili-i erkana riayet etmemeye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Oba, Otağ.)


MollaCami Tabiri :
   Rüyada büyük bir çadır kurulduğunu gören kimse, büyük güce ve imkana sahip olur. işi ve arzusu kuvvetli olur. Bazı tabirciler büyük bir çadırı olduğunu gören kimse, şehitlerin kabirlerini ziyaret eder ve onlara hayırlı dua eder. Bazen o kimse şehit olarak dünyadan göçer. Büyük bir çadırı bir sahrada veya bir yerde yahut çayırlık ve çimenlik bir yerde görse, o yerde bir şehit olduğuna işarettir. Bir kimse büyük çadırlara malik olsa yahut birisinin altında gölgelense o kimsenin şükründen aciz kalacağı bir nimetle nimetlenmesine işarettir. Tanımadığı büyük çadır perde ve kubbelerin renkleri yeşil veya beyaz olduğu takdirde iyiliğe, şehitliğe işarettir. Rüyada görülen çadır, yolculuğa, kabre yahut zevceye veya eve işarettir. Çadırların çokluğu bulutlara işarettir. Bir kimse kendisine bir çadır kurulduğunu görse devlet başkanı ise otoritesi artar. Eğer orduya mensupsa bir yere tayin edilir. Tüccar ise yolculuğa çıkar hayır ve şerefe ve iyi bir hizmetçiye işarettir. Kendi çadırının yarımda beyaz bir çadır görse, o kimse iyilikle emreden kötülükten nehyeden ve büyük günahtan tevbe eden bir adam olduğuna işarettir. Rüyada görülen çadır, ona giren kimse yahut kendisine mahsus olarak kurulan kimse için mülke işarettir. Eğer mülke ehil ve layık denilse izzet ve yüksekliğe işarettir. Rüyada görülen ve bilinmeyen beyaz çadırlar şehitlerin kabirleridirler. Yeşil çadırlar da tabiri böyledir. Bir kimse bir çadırdan ayrılmak suretiyle çıksa o kimse devletten çıkar İşten alarak yardımcılarından ayrılır, Kendi çadırını dürülüp toplanmış görse, ömrünün tükenmesine işarettir.
Etiketler; görmek, görülmesi, gördüm, görmenin, islami, dini, rüyam, rüyada, rüyamda, rüyamda, rüyasında, rüyamın, tabiri, tabirleri, kitap, kitabi, tabirci, tabircisi, yorumu, yorumları, ne, demek, demektir, anlama, anlamı, nedir, gelir, geliyor, gelmektedir, alim, alimi, seyyid, Süleyman, nablusi, diyanet, ihya, molla, cami, camii, cabir, magribi, kirmani, tiflisi, danyal, müellif, el, salimi, ebu, said, vaaz, vaiz, asil, gerçek, hakiki, kaynak, kaynaktan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

RSS

HayrolaRuya © 2015-2021 - Powered By Blogger

İletişim | Gizlilik Politikası | Telif Bildirimi