Rüyada EKİN Görmek

Rüyada Ekinin Görülmesi dini ve islami rüya tabirlerine göre nasıl tabir edilir, rüyasında görmenin tabiri ne demektir, anlamı nedir, ne anlama gelir, rüya tabirleri kitabı, kitap tabirleri, tabirine göre, rüyasının yorumu ve yorumları gerçek hakiki doğru kaynaktan ne demek, rüya tabirleri HayrolaRüya
Rüyada EKİN Görmek ne demektir?
Rüya tabiri nedir?


Rüyada EKİN Görmek Rüya Tabirleri


   Rüyada ekin görmek, yaşamın tamamı ile tabir edilir. Yani hayata dair her ne varsa tümüne işaret eder. Kötü tabir edilmez, yaşamda karşılaşılacak iyilikler olarak kabul edilir. Rüyada ekin görmek, rüya sahibinin helal olan ekmeği, hanesindeki mutluluğu ve sağlığı anlamına gelir. Kişi, hayırlı evlatlar yetiştirecek, evlatları hem kendisi için hem de yakınları için hayırlı kişiler olacak demektir. Bu rüya, kişinin işlerinde berekete ve bolluğa kavuşacağına, evinde hiçbir zaman kıtlık yaşanmayacağına delalet eder.

Rüyada Ekin Biçtiğini Görmek
   Rüyasında ekin biçtiğini gören kişinin işlerinden yana büyük bir verim alacağı anlamına gelir. Bu da kazancın bollaşmasına, rüya sahibinin giderek zenginleşmesine işaret eder.

Rüyada Ekin Sapı Görmek
   Rüyada ekin sapı görmek, rüya sahibinin çok çalışmasının karşılığını almasına ve girdiği her işten başarı ile çıkmasına delalet eder. Hayallerin ve isteklerin yerine gelmesine ve kişinin mutlu olmasına tabir edilir.

Rüyada Ekin Tarlası Görmek
   Rüyada ekin tarlası görmek, hayırlı olacak yeni bir gönül ilişkisine yorulur. Rüya sahibi için yeni bir başlangıç ve beraberinde gelecek olan huzur, mutluluk, keyif olarak ifade edilir.

Rüyada Ekin Ekmek
   Rüyada ekin ekmek, büyük mutluluklar yaşamak anlamına gelir. Rüya sahibinin ev yaşantısında çok mutlu olacağı yeni bir gelişme yaşanacağına ve herkesi büyük bir heyecan, tatlı bir telaş alacağına delalet eder.

Rüyada Ekin Sulamak
   Rüyada ekin suladığını gören kişinin rüyası, bir alimden ya da bir din adamından hayatını kolaylaştıracak ya da dinde bir adım öne geçmesini sağlayacak yeni bir şeyler öğrenmesine işaret eder. Rüyada ekin sulamak, kişiye nur inmesi anlamına gelir.

Rüyada Arpa Biçmek
   Rüyasında arpa biçtiğini gören kişinin maaşında zam, alım gücünde de kolaylık olur.

Diyanet Rüya Tabiri :
   Rüyada ekin görülmesi değişik şekillerde tabir edilmektedir. Şimdi ünlü rüya tabircilerinin rüyada ekin görülmesi; Cabiru'l-Mağribi'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında tor tarlada ekin biçtiğini görmesi; savaşa ve düşmanlığa, mevsiminde arpa biçtiğini görmesi; hayır ve menfaate, o yılın ucuzluğuna, kişinin rüyasında ekinlerde yanık ve benzeri bir hastalığı görmesi; o mıntıkada kıtlık olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında ekin suladığını görmesi; o kimsenin din ve dünyasına faydalı olacak bir şeyin husule geleceğine, kişinin rüyasında ekinin başaklarını yerlerde veya hayvanların ayakları altında görmesi; ekin sahibinin zarara uğrayacağına, eğer ekin sahibi bilinmiyorsa bu takdirde rüya sahibinin zarar göreceğine delalet eder. Kirmani'nin yorumuna göre: Rüyada ekin ekildiğinin görülmesi kadın ile yorumlanır. Kişinin rüyasında ve mevsiminde yeşil ekin görmesi; o mıntıkada rızkın ve nimetin bol olacağına, eğer rüyada görülen yeşil ekin rüya sahibinin kendi tarlasında ise bu takdirde nimet ve rızkın ona ait olacağına delaletle yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ekini olduğunu ve vaktinde kemale erdiğini görmesi; o kimsenin muradının hasıl olacağına, kişinin rüyasında yeşil bir ekinin kuruduğunu görmesi; bir musibet ve felakete maruz kalınacağına, bir kimsenin kendi tarlasında ekin görmesi; o kişinin zengin olacağına, kişinin rüyasında vakitsiz olarak ekin biçtiğini görmesi; o mıntıkanın halkı arasında veba hastalığının zuhur edeceğine ve büyük bir felaketin vuku bulacağına işaret eder. İsmail el-Eş'as'ın yorumuna göre: Rüyanızda vaktinde ekin biçtiğinizi görmeniz; sizin ilahi emirlere bağlı olduğunuza ve Allah'ın sizi muvaffak kılacağına işaret eder. Kişinin rüyasında cinsi ne olursa olsun ot biçtiğini görmesi; eğer o biçilen ot halkın makbul saydığı bir ot ise hayra, değilse şerre yorumlanır.

Seyyid Süleyman:
   Rüya aleminde tanınan bir mahalde, bilinen bir ekin cinsini mevsiminde yetişmiş görmek; evlada işarettir. Onda görülen iyi, kötü her hal buna göre yorumlanır. Meçhul bir yerde; başakları yetişmiş, rengi sararmış fakat, mevsimsiz ekin gören; aleyhinde davranacak, kendisine karşı düşmanlıkta birbirine yardımcı olacak bir cemaatle karşı karşıya kalır. Ekini hasat etmek; bir topluluğun, fitne yüzünden mahvolacaklarına işaret eder. Bir tarlayı ekip hasadını biçen sonra harmana nakleylediğini gören; ümit ettiği şeye nail olur. İşlediği hayır sayesinde sevap kazanır. Biçilmiş ekinler arasında dolaşan; mücahitlerle beraber gazaya gider.

Cabir'ül Mağribi :
   Bir tarladaki ekini biçtiğini görmek harp ve düşmanlıktır. Arpa, bilhassa mevsiminde biçilirse hayır ve menfaattir. O senenin ucuzluğuna işarettir. Ekinde yangın ve emsali bir durum görmek; o yerde ortaya çıkacak kıtlığa delalet eder. Yanan veya başka bir şekilde telef olan bu ekin, rüya sahibine ait ise kendisi hükumet yüzünden zarara girer. Ekini suladığını görenin, din ve dünya hayatında faydalı bir hal meydana gelir. Ekinin ortasında bir nehir veya dere görmek; iyi değildir. Ekinin başaklarını hayvan ayakları altında görmek, sahibinin uğrayacağı zarara işaret eder. Ekini eken tanınmıyorsa, rüya sahibi zarara uğrar.

Kirmani :

Ekin görmek; kadınlarla tabir olunur.
Rüyasında tarla sürdüğünü görmek; bir kadın ile münasebete, mevsiminde yeşil ekin görmek; o mahalde rızk ve ni'metin bolluğuna işarettir. Rüya sahibi kendi mülkünde ise, bu rüyanın yorumu onun için geçerlidir. Kendi ekininin vaktinde olgunlaştığını görmek; muradının hasıl olmasına delalet eder. Görülen ekin, mevsiminde değilse; muhalefete veya büyük bir musibete, felakete işarettir.

   Bir rivayete göre, bu rüyayı görenin veya ekinin sahibi biliniyorsa, onun aile yahut akrabasından biri aniden vefat eder. Yeşil ekinin kuruması, musibete işarettir. Kendine ait düz bir tarlada, ekin gören; zengin olur yahut başkanlığa gelir. Aynı tarlada bir veya birkaç ağaç görüp bunları sulayan; layıksa padişaha yakın olur. Hükümet icraatında vazife alır. Rüya sahibi bu vazife için ehil değilse bile, ni'mete kavuşur. Vakti dışında ekin biçtiğini görmek; o bölge halkı arasında veba gibi helak edici bir hastalığın ortaya çıkacağına delalet eder.

İsmail El-Eş'as :
   Vaktinde ekin biçtiğini gören; ilahi emirlere ayrılmamak üzere bağlanır. Allah tarafından muvaffakiyete nail olur. Herhangi bir cinsten ot biçtiğini görmek; (halk arasında makbul cinsten ise; hayra, değilse) şerre delalettir. Tarlaya tohum eken; şeref ve makam sahibi olur. Allah (C.C.)'ın rızasına uygun bir iş işler. Ekmek umumiyetle herkes için, büyük gayretle tabir olunur.
Buğday ektiğini ve bunun güzel bittiğini görmek; dışının içinden iyi ve hayırlı olduğuna işarettir. Buna mukabil arpa ektiğini ve güzel mahsul aldığını görmek; içinin dışından iyi olduğuna delalet eder.
Rüya aleminde, yeşil başak görmek; bereketli seneye, kuru başak görmek ise; feyiz ve bereketin azlığına işaret eder. Padişahın eliyle bir şey ektiğini görmek; hükumetin satılan maddelere büyük kıymet biçeceğine, yüksek narh koyacağına delalet eder. Elinde bir demet başak yahut ambarda veya bir kapta başaklar gören; başkalarının ticareti sayesinde mal kazanır yahut ilim tahsil eder. Kendisine ait olmayan ekinlerden başak toplamak; arkadaşlarından çeşitli mal temin etmeye, mevsimi dışında sararmış başaklar biçmek; ihtiyarların vefatına işarettir. Fakat, başaklar yeşil ise, rüya gençlerin ölümüne yahut onların katledilmek suretiyle öldürülmelerine delalettir. Bir yatakta taneleri ile beraber buğday başağı görenin eşi, hamile kalır.
Rüyada tütün ekimi görmek; yabancı bir memleketten rızka, pirinç ekimi ise; mal ve rütbe sahibi olmak için büyük gayret göstermeye işarettir. Hububat ziraati, rızk ve bereketi ifade eder. Ayrıca, hayırlı kazanç ve geçim için bütün kuvvet ve kudretini kullanarak çalışmaya delalettir. Bazı tabirciler ise, bu rüyayı yukarıdakinin zıddıyla yorumlamışlardır. Dolayısıyla tabirde rüya sahibinin durumu dikkate alınır.

   Bir rivayete göre, bütün ziraat rüyaları hayırdır. Saman helal maldır. Yerde ne oldukları anlaşılmayan birçok ot görmek; din ve devamlılık ile tabir olunur. Başka bir görüşe göre, ekin rüyası yahut biçilmemiş otlar; insanlar ile tabir edilir.
Bir mekanda ekin veya bir cins ot görmek yahut yemek; hayır ve nimettir. Onlardan bir şeyi bir yerden başka bir yere nakletmek; rızk talebi için yolculuğa işarettir.
Bazıları demişlerdir ki: Tarladaki ekinin olgunlaştığını görmek; hayırdır. Bir rivayete göre ekin rüyası, halkın ameline delalettir. Ekin yeşil ise; halkın ameli salih, sararmış ise; kötüdür. Kendine ait tanınan bir ekin cinsini gören; helal mal kazanır. Salih ameller işler. Ziraat yapılması mümkün olmayan bir mahalde, ekin görmek; şeri'ate muhalif ve faydasız bir şeye talip olmaktır. Dolayısıyla bu iyi bir rüya değildir. Hububatın haricinde bir şey ekmek; halk için hayırlı ve faydalı çalışmalarda bulunmaya işaret eder. Bir rivayete göre bu rüya; karışıklık, bozukluk, tehlike, emniyetsizlik gibi manalar taşır.

   Bazı tabircilere göre, pişirmeksizin yenilen şeylerin ekimi iyi, bunun dışındakilerin ekimi fenadır. Bir şey ektiğini fakat bitmediğini görmek, üç türlü tabir edilir: Güç iş, netice hasıl olmayacak herhangi bir şey ve ictihad.

Etiketler; sararmış başağı yeşil buğday tarlası biçilmiş tarlasında yürümek biçmek görmek görülmesi gördüm görmenin islami dini rüyam rüyada rüyamda rüyamda rüyasında rüyamın tabiri tabirleri kitap kitabi tabirci tabircisi yorumu yorumları ne demek demektir anlama anlamı nedir gelir geliyor gelmektedir alim alimi seyyid Süleyman nablusi diyanet ihya molla cami camii cabir magribi kirmani tiflisi danyal müellif el salimi ebu said vaaz vaiz asil gerçek hakiki kaynak kaynaktan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

RSS

HayrolaRuya © 2015-2021 - Powered By Blogger

İletişim | Gizlilik Politikası | Telif Bildirimi